Damsgård allmenning har fått en total renovering med ny havnefront, strandpromenade, lekeområde og oppholdsplasser.

Anlegget er i sin helhet oppbygd med et fåtall enkle og robuste materialer, tilpasset stedets industrielle historie. Det har blitt bygd en bred trekai med trapper og ramper mot Damsgårdssundet. Trappen er utformet med høye opptrinn og fungerer som brede benker for soling og opphold. Mot fjorden ligger kaien på et lavere nivå, slik at det er mulig å legge til med kajakk og mindre båter. Det er òg bygd en trapp som går helt ned til vannet.

Trekaien er bygd som en forlengelse fra eksisterende kai. Kaien går over i en strandpromenade i tre, som leder fram til fortauet langs Damsgårdsveien. Mellom trekaien og Damsgårdsveien er et lekeområde med steiner til å klatre og sitte på. Steinene er gjennom sin form og plassering også et skulpturelt element på plassen. Eksisterende plankevegg vest for tomten er komplettert med et espalier med klatreplanter. Sammen med trær og bunndekkevegetasjon vil dette gi allmenningen et grønt preg.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: Ca. 1 daa

Kostnad inkl. MVA: 8 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Katrine Myklestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Abrahamsson LAR/MSA, Katrine Myklestad MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Anleggsgartner: Bergen Bydrift

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Damsgaard2
  • Damsgaard3
  • Damsgaard4

Liknende prosjekter