Møllendal allmenning er et nytt offentlig byrom, sentralt plassert i et nytt byutviklingsområde. I bakkant av allmenningen ligger Kunsthøgskolen som fondmotiv og symbol på avslutningen av kulturaksen i Bergen. Møllendal allmenning er stedet der byen igjen møter sjøen. For å framheve dette møtet har det vært et mål å skape et sted som strekker seg ut i Lungegårdsvannets flate, og transformerer vannet til en mer allsidig aktivitetssone.

Gjennom design og materialbruk har det vært ønskelig å skape et byrom der Møllendals egenart bevares og dyrkes, og hvor vannets rolle som kilde til rekreasjon forsterkes. Stikkord som industri og verksted har vært gjennomgående for stedets utforming. Plassen skal bli en grønn og lun oppholds- og aktivitetsplass som tar hensyn til lokalklima, og synliggjør landemerker som Ulriken og Store Lungegårdsvann. Allmenningens form og uttrykk er bygd opp med én hovedretning fra fasaden til Kunsthøgskolen, og strekker seg helt ut i Store Lungegårdsvann med brygge- og badeanlegg.

Plassen skal være et rom som legger opp til aktiv bruk av Kunsthøgskolens studenter, både som utendørs verksted og utendørs utstillingsareal. Stedet vil bli et motsvar til bysentrums mer finslige uttrykk; den eksisterende rå stemningen i Møllendalsområdet er videreført. Den store åpne sonen midt på allmenningen kan benyttes som lerret for temporære utstillinger, samt arrangement og hverdagslek med bl.a. ball og rulleskøyter.

Paviljongen skal fungere som bydelshus, som møteplass og til lokale arrangement. Paviljongen er sentralt plassert på allmenningen og omfavner et knutepunkt hvor veien til sjøen krysser veien til elveparken. Bygget er dannet rundt ideen om flytende overganger mellom inne og ute. Den består av et utendørs gårdsrom og en indre kjerne hvor veggene kan åpnes opp og rommet kan flyte ut på plassen. Paviljongens rammeverk omfavner en vannhage/vannspeil som markerer retningen mot sjøen.  Vannspeilet har stille vann, men brytes av hoppesteiner og ei flate som kan benyttes som podium. Et stort, karakteristisk tre danner tak og gir området årstidsvariasjoner og liv.

Målsettingen har vært å skape et sammenhengende lysbilde fra Kunsthøgskolen og ut til sjøfronten. Høge master gir jevnt lysbilde, mens lavere parkbelysning langs fasadene definerer rommet fra veggliv til veggliv. I tillegg er det lagt inn effektbelysning i benker, vannrenner og langs sjøen, for å skape liv i den mørke årstida.

English summary
Møllendal Allmenning is a new urban space situated by the coast of Bergen, developed to connect the land to water, creating a versatile activity zone with a focus on its recreational aspect. Preservation of the site’s distinctiveness is made through a vegetated industrial ambience and by highlighting the surrounding landmarks.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/Signe Wie

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2012–2018

Areal/størrelse: 8 daa

Kostnad inkl. MVA: 30 mill. kr

Prosjektansvarlig: Merete Gunnes MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lilia Coelho, Mads Engh Juel og Linn Riise Handal, alle MNLA. Guro Nå

Rådgivere/konsulenter: COWI AS (RIE, RIVA, RIM), Konstruksjonsteknikk AS (RIB), Multiconsult (RIG)

Entreprenør: Halvorsen Grave & Transportservice AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Svein Boasson AS

Underleverandører: Bravida as, Stoltz entreprenør as, J.H. Nævdal bygg AS, Bergen Rørteknikk AS, Telebryggen AS, Johs Sælen & Sønn AS, Fløysand Tak AS, Bygg & Ventilasjon AS (BOV), Betonggulv AS

Arkitekt: TAG arkitekter as v/Camilla Arnesen MNAL

Annet: Foto: Helge Skodvin, Merete Gunnes, Linn Riise Handal

Sweco Architects Bergen

  • 2 Møllendal
  • 3 Møllendal_allmenning_24
  • 4 Møllendal
  • 5 Møllendal
  • 6 Møllendal
  • 7 MØllendal
  • 8 møllendal
  • 12 Møllendal
  • Møllendal Landskapsplan

Liknende prosjekter