Asplan Viak AS vant i 2002 prosjektkonkurransen om Halden fengsel. Prosjektets hovedgrep bygger på motsetningene hardt og mykt. Det harde representerer soningen og frihetsberøvelsen; det myke rehabilitering.

Man har ønsket å ta vare på og integrere det opprinnelige landskapet i fengsels-anlegget. Terrengformer og naturgitte kvaliteter danner derfor grunnlag for utformingen av uteanlegget. Boenhetene ligger i de mest kuperte delene av den skogkledte tomta. Administrasjons-og velferdsbyggene er plassert på tomtas flatere partier. Mellom byggene er eksisterende terreng og trær bevart i størst mulig grad. Det er lagt vekt på å bruke stedegne og naturlike materialer i så vel bygg som uteanlegg. Ballbane, brettspill, grillsted, fruktlund og kjøkkenhage skal bidra til aktivitet for innsatte og ansatte. Naturen og det bearbeidede landskapet skal være en viktig del av det daglige livet i fengselet.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Halden, Østfold

Oppdragsgiver: Statsbygg pva. Justisdepartementet

Byggeår: Juni 2007 / Oktober 2009

Prosjektperiode: 2002-2007

Areal/størrelse: 308 daa tomt, 27 500 m2 brutto bygningsareal

Kostnad inkl. MVA: 1,31 mrd. kr.

Prosjektansvarlig: Statsbygg

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Anna Wathne MNLA

Anleggsgartner: Lindhaugen AS og Calluna Grøntanlegg AS

Underleverandører: Bravida, Skansen Consult AS

Kunstner: Dolk

Arkitekt: HLM Arkitektur AS, Erik Møller Arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Asplan Viak utviklet konseptet og vant sammen med arkitektene prosjektkonkurransen for Halden fengsel

Prosjektgruppe: Asplan Viak AS (LARK/VEI), AL Høyer Skien AS (RIB/PGL), HML Arkitektur AS (ARK), Erik Møller Arkitekter AS (ARK), Malnes og Endresen AS (RIE), Erichsen og Horgen AS (RIV), Ingeniør Per Rasmussen AS, OPAK AS, Magne Pedersen AS, Beate Ellingsen AS. T-2PAte

Priser i konkurranser: 1. premie i prosjektkonkurransen for Halden fengsel (2002)

Asplan Viak AS, Bergen

  • haldenfengsel-2
  • haldenfengsel-3
  • haldenfengsel-4

Liknende prosjekter