Overordnet idé for den historiske Bjergstedparken var å gjøre parken grønnere, og å integrere eksisterende landskapskvaliteter i et enhetlig plankonsept.

Det ble laget en helhetsplan for rehabilitering av deler av parken, og for å skape en god, universell gangforbindelse fra den gamle konserthallen, kuppelhallen, til det nye konserthuset ved kaifronten i Sandvigå.

Festplassen foran kuppelhallen ble detaljprosjektert. Festplassen blir brukt ved feiring av 17. mai og ved andre markeringer. En enkel, men effektfull oppgradering ble løsningen, ved at eksisterende betongdekke ble fjernet og erstattet med nytt gatesteinsdekke i granitt. Sjatteringene i granittdekket går gradvis, fra mørkt nær bygget, til lyst i periferien. Plassen ligger som et bueslag rundt bygget. En buet slisserenne tar overvannet på plassen. Rundt de store trærne som står på plassen, er det lagt ellipseformede felt med frodig staudebeplantning, innrammet av lave kanter i kortenstål. 

The plaza surrounding Stavangers old Concert hall in this historic landscape style park, has had a simple, but striking upgrade. Concrete paving was removed and replaced by granite, gradually moving from the outer, lighter shades, to darker shades around the building. The majestic tree with raised elliptical perennial plantings and corten-steel edging, perforates the granite floor. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Nytt konserthus IKS

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2010–2015

Areal/størrelse: 5,6 daa

Kostnad inkl. MVA: 19 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ole Hetland for Nytt konserthus IKS, Ida Helen Tørud for Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Samarbeidspartnere: COWI AS

Annet: Fotograf: Sindre Ellingsen

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Festplassen_2
  • HZ4A3417f
  • HZ4A3427f

Liknende prosjekter