Olafiagangen, området under Nylandsbrua, har i lang tid vært preget av lite sammenhengende programmering og utstrakt uønsket aktivitet.

Med det fremtidige «Supergrønland» er det barnas tur til å bli prioritert, og det planlegges en leke- og aktivitetspark for barn og unge. På veien til «Supergrønland» har det vært flere midlertidige testanlegg, både sommer og vinter. 

Norconsult har sammen med Byantropologene evaluert det midlertidige testanlegget som sto i Olafiagangen sommeren og høsten 2021. Evalueringen er gjennomført i tett samarbeid med Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo. Byantropologene har hatt hovedansvar for kvalitativ datainnsamling, analyse og utforming av rapport, mens Norconsult har analysert det fysiske rommet i Olafiagangen og utarbeidet en evaluering av installasjoner, materialvalg og planlegging. Sammen med Byantropologene har både fysiske installasjoner og testanleggets innvirking på oppfattelsen og bruken av byrommet blitt evaluert, for å sikre Bymiljøetaten et godt kunnskapsgrunnlag for veien videre mot den endelige utformingen av området.

---
It is time to prioritize the young in Grønland, and the municipality is planning “Supergrønland”, an urban activity park for children and youth. So far, there has been several temporary upgrades of the urban space. In collaboration with anthropologists from Byantropologene AS, Norconsult has evalautated the temporary urban park in Olafiagangen through the summer and fall of 2021. Norconsult carried out an analysis of the physical space in Olafiagangen as well as an evaluation of the temporary installations, materials, and physical planning of the area, while Byantropologene did interviews with core users and analyzed the qualitative data. The aim of the evaluation has been to provide a good knowledge base for the municipality to use in the development of the final “Supergrønland”.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Prosjektperiode: 2021

Prosjektansvarlig: Ingrid Sætre MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingrid Sætre MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Yngve Gorseth MNLA

Samarbeidspartnere: Byantropologene AS

Annet: Foto: Heidi Furre

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • Bilde-7
  • Sosiale-rammer_bilde3

Liknende prosjekter