Anlegget består av sykehjem (24 plasser) og omsorgsboliger (64 plasser) samt aktivitetssenter med kafé, dagsenter, administrasjon m.m. Hagen utgjør ca 11 mål inkl. adkomst og parkering.

Utformingen har vektlagt:
. hagepreg
. frodig vegetasjonsbruk: vintergrønt, blomstring, bær, robuste stauder
. samspill bygg/uterom, inne/ute
. variert uteromskarakter
. rikt stinett
. samlingssteder/lune steder
. rennende vann (bekk, dam)
. årstidsvariasjoner
. aktiviserende element (sjakk, bærhage, plantekasser)

Kunstnerisk utsmykning er fordelt på flere punkter i hagen; den er med å skape og understreke steder i anlegget. Når vi blir eldre, blir «aksjonsradiusen» vår mindre. De områder vi beveger oss på eller oppsøker blir færre og ligger nærmere der vi bor. I forhold til øvrige deler av livet, skal våre behov dekkes innenfor et langt mindre område. Dette ligger til grunn for vårt arbeid med anlegget; her skal det på sett og vis leves et mer komprimert og intenst liv enn i de fleste andre landskap vi er med å bygge.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Oppdragsgiver: Trondheim kommune og Trondheim Eiendom

Byggeår: 2001-2003

Areal/størrelse: 11 600 m² (utomhusareal)

Kostnad inkl. MVA: 6 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Anleggsgartner: Søbstad AS

Kunstner: Merete Morgenstjerne/Anne Berit Nedland og Irene Rasmussen

Arkitekt: HRTB arkitekter

Asplan Viak AS, Trondheim

  • tempe-sykehjem2
  • tempe-sykehjem3
  • tempe-sykehjem4

Liknende prosjekter