I Bergen har åtte møteplasser gjennomgått en vesentlig oppgradering. Møteplassene varierer i stedstype, størrelse og karakter. Målgruppen spenner fra småbarn til ungdom.

Felles for prosjektene er søkelys på utforming av landskap for lek, styrking av biologisk mangfold og plassenes betydning som sosiale møtesteder. Felles konsept for prosjektutviklingen har vært å utforme plassene på en måte som styrker områdenes identitet, samt brukermedvirkning. 

På Lien lekeplass er Damsgårdssundets landemerke IFA-tårnet gjenreist. Tårnet er spesialbygget. Heisekran, stokker, tønner og kasser, danner et lekemiljø med referanse til Laksevågs industri- og arbeiderhistorie. Den lille plassen er utformet med grillplass og utsiktsplass under treet. Vegetasjon i randsone for sanseopplevelse og buffer. 

I Damsgård hovedgårds parkanlegg er Damsgård lekeplass utformet med inspirasjon fra motiver og farger tilknyttet rokokkostilen som preget tidsepoken for lyststedet. Barn og voksne inviteres inn til aktiv utfoldelse med rom for bevegelseslek, opplevelse og utsyn. Ved «byens beste» akebakke kan nabolaget inviteres til uformell samling. 

Med sentral plassering til byens turveinett og naturgitte kvaliteter er Sudmannsplasslekeplass utformet med mulighet for rast, lek og egenvektstrening. Den lune utsiktsplassen inkluderer nytt toalettbygg med takoverbygg, og gir et utvidet rom for både lek og bursdagsfest. Barrierer er fjernet, for lek i parkens grøntareal. 

På Solheim er grusbanen endret til et fargerikt og grønt samlingspunkt. Plassen henter inspirasjon fra solsystemet. Her er trampoline, ballbane, klatrestativ, langbord og paviljong. Lysdesignen tar opp i seg stjernemotivet. 

Langs en nedlagt jernbanetrase ligger Skjoldstølen lekeplass. «Toget» ruller inn på lekeplassen der det er lagt til rette for rollelek, sandlek og ballek. Barn er velkomne i leken uavhengig av funksjonsevne. Det er musikkinstrumenter, ballkurver og spill som nås fra rullestol, togvogner å trille gjennom og bord å sitte inntil. 

På Fanatorget er det bygget en organisk støyskjerm i tre som er skulpturell, danner ly og er lyssatt. Inntil skjermen er det benker, klatre- og bevegelseslek, mens platået under er utformet som samlingsplass og plasser for ulike ballspill.  

---
In Bergen, eight meeting places have undergone a significant upgrade. The meeting places vary in location, size and character. The target group ranges from toddlers to teenagers. Common to the projects is a focus on designing landscapes for play, strengthening biological diversity and social sustainability. Common to the project development is a focus on design that strengthens the area’s identity.
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/Alexandra Altermark

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2019–2022

Areal/størrelse: 8 møteplasser og en snarveg/trapp

Kostnad inkl. MVA: 42 mill. kr

Prosjektansvarlig: Katrine Myklestad MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Monstad MNLA og Katrine Myklestad MNLA

Entreprenør: Boasson AS (Arna, Solheim, Lien, Løvstakklien og Damsgård), Jans Hageservice AS (Skjold, Fanatorget, Sudmannsplass)

Anleggsgartner: Boasson AS (Arna, Solheim, Lien, Løvstakklien og Damsgård), Jans Hageservice AS (Skjold, Fanatorget, Sudmannsplass)

Arkitekt: Robert Lange, Kaia Kristine Giltun og Hélia Albuquerque

Annet: Lysdesignere: Jane Hornset, Ida Førde og Joakim Byggjordet

Norconsult AS, Bergen

  • Damsgård lekeplass_1_pri_foto Thor Brødreskift
  • Damsgård lekeplass_2_foto Thor Brødreskift
  • Fanatorget_1_foto se prosjektark
  • Lien lekeplass_1_pri_foto Thor Brødreskift
  • Lien lekeplass_2_foto Thor Brødreskift
  • Solheim lekeplass_1_pri_foto Thor Brødreskift
  • Solheim lekeplass_2_foto Thor Brødreskift
  • Sudmannsvei lekeplass_1_foto Thor Brødreskift

Liknende prosjekter