Bakgrunnen for prosjektet er en utvidelse og opprustning av kraftverket i Sauda. I den forbindelse er det bygget en ny portal med adkomstområde og forplass tilknyttet den nye kraftstasjonen.

Portalbygget består av tre skiver satt bak hverandre i tre forskjellige størrelser. Den ytterste skiven er belagt med opalisert glass og belyst fra baksiden med LED-lys. Adkomsten til kraftverket går over en bro inn mot en opplyst allé som leder mot en sirkulær plass foran portalen. I belegget ut fra inngangen i portalen ligger det bølgeformede hvite partier i betongen som symboliserer vannet som kraften er utvunnet av. «Bølgene» går over plassen og gir form til trappetrinnene som leder helt ned til vannet.

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Beliggenhet: Sauda

Oppdragsgiver: Elkem Saudefaldene

Byggeår: 2009

Areal/størrelse: 6000 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 3 mill. kr. (for landskap)

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Line Beate Løvlien MNLA

Rådgivere/konsulenter: Lysdesigner: Norconsult AS v/Mari Gaasemyr

Entreprenør: Byggekompaniet AS

Arkitekt: Norconsult AS v/Knut Søhoel MNAL

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • sonnakraftverk-2
  • sonnakraftverk-3
  • sonnakraftverk-4

Liknende prosjekter