Tømmerindustrien i Nitelva har vært viktig i Lillestrøms historie. Landskapskonseptet for Strøkstorget søker å forsterke historien og identiteten til Lillestrøm gjennom å etablere Bybekken som strukturerende element i byrommet.

Bybekkens slyngende løp deler det langstrakte byrommet i ulike rom med variert innhold, utforming og aktivitet. Nærmest byggene etableres platåer som opphøyde flater. Platåene fungerer både som atkomstsoner, på skyggesiden, og oppholdssoner, på solsiden. På platåene har man utsyn til bylivet, samtidig som de ligger tilbaketrukket og skjermet. Langs Bybekkens solside etableres Brygga. Brygga er en tresti som følger Bybekken. Her anlegges oppholdssoner nær Bybekken. I overgangen mellom Platåene og Brygga anlegges trinn og kanter, plantekasser og vegetasjon. I denne sonen er det tilrettelagt for opphold og variert lek. Sentralt i Strøkstorget etableres en gjennomgående gågate. Gågata er hovedferdselsåren gjennom byrommet og har eget definert dekke. 

 

The concept for Strøkstorget emphasize the history of the timber industry of Lillestrøm city by creating the “city creek” as a structural element in the cityscape. Its meandering form divides the street into zones with varying use and design. Elevated plateaus are created along the surrounding buildings, where you can sit sheltered in the sun and yet be able to look out onto city life. A wooden pathway is established through areas for rest and recreation. In between the plateaus and the wooden pathway stairs, planting beds and small walls mediate the different levels of height. The centre of Strøkstorget is a continuous pedestrian street with a distinct paving.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Lillestrøm, Viken

Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen AS

Byggeår: Pågår

Prosjektperiode: 2019–

Areal/størrelse: 12 daa

Prosjektansvarlig: Carl-Fredrik Aaseby

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marit Reisegg Myklestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kaia Schjeldsøe Berg og Aurora Rønning Johansen begge MNLA, Ågot Johanne Aasbø, Johan Østengen, Christoph Köpers

Arkitekt: BLÅ arkitektur, AT plan & arkitektur

Østengen & Bergo AS, Oslo

Liknende prosjekter