I samarbeid med Vestre as har Studio Oslo Landscape Architects (SOLA) utviklet Norges første system for parklets, og bygd to pilotprosjekter i Rosenkrantzgate og Nedre Slottsgate i Oslo. Prosjektene er et viktig bidrag til Bilfritt byliv i Oslo kommune, der området innenfor Ring 1 skal stenges for privatbiler innen 2020.

Parklets er midlertidige installasjoner, som utvider fortausonen og erstatter parkeringsplasser med byliv. Parklets fremmer byliv ved å skape nye møtesteder for sosial samhandling, aktivitet, næring og vegetasjon. Parklets skaper nye målpunkter i eksisterende gateløp og oppmuntrer til økt bruk av alternative transportmidler – som sykling, gåing og kollektivtransport – som alle har en positiv økonomisk effekt på lokal næring. I tillegg fungerer parklets som et forsøk på nye løsninger og en viktig dialog mellom kommune og brukere, før permanente løsninger er besluttet. 

Parklets 2.0 består av en justerbar ramme som kan tilpasses ulike kantsteinshøyder og sikrer universell utformet adkomst. Ulike gulvmoduler utvider fortausonen og gir plass til mer byliv. Møbleringselementer kan kombineres på forskjellige måter for å ivareta viktige funksjoner som uteservering, utstilling, transport, beplantning, opphold og aktivitet. Standardisering av elementer innebærer at parkletssystemet raskt og effektivt kan leveres, installeres, flyttes og gjenbrukes på minimal tid, kostnad og innsats. Parklets 2.0 kan spille en viktig rolle i transformasjonen av Oslo til å bli en av verdens mest framtidsrettet byer. Ved å lansere et modulbasert system med høyt gjenbrukspotensiale, har Parklets 2.0 potensial til å bli en gjenkjennbar og bærekraftig signatur for Oslo kommunes bymiljøambisjoner.

 
Studio Oslo Landscape Architects (SOLA), in collaboration with Vestre furniture AS, have developed Norway’s first parklet system fulfilling important urban functions such as outdoor dining, display, transport, planting, gathering and commerce. SOLA have designed and installed two pilot projects in Rosenkrantzgate and Nedre Slottsgate in Oslo.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Kvadraturen, Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Bilfritt byliv v/Oslo kommune, Bymiljøetaten v/Kjetil Olai Torgrimsby og Malene Huvestad Rødbakk

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: Oktober 2017

Areal/størrelse: 90 m2(2 m x 45 m)

Kostnad inkl. MVA: 1 050 000 kr

Prosjektansvarlig: Ashley Conn MNLA

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ashley Conn MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maxwell Gitenstein MNLA, Ole Rydningen, Marius Skogvang, Henning Lindgren Jensen, landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: Vestre AS

Arkitekt: Studio Oslo  landskapsarkitekter (SOLA) 

Samarbeidspartnere: Vestre AS

Idé/initiativtaker: Oslo kommune v/Bymiljøetaten

Annet: Fotograf: Adam Stirling

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • Parklets_2
  • Parklets_3
  • Parklets_4
  • Parklets_5-copy

Liknende prosjekter