Sædalen barneskole og flerbrukshall huser 400 elever og 25 ansatte. Tomta stiger mot nord og bygningen er lagt med lengderetningen tett opp mot fjellsiden i øst, slik at alle uteområdene ligger mot vest og sør.

Bekken fra dalen ovenfor er åpnet og ført gjennom store deler av skolegården.
Bekken utgjør en viktig del av skoleanleggets identitet. Den inviterer til lek, krysses med enkle broer og skiller mellom de harde flatene ved bygget, og de mykere lekearealene utenfor. Utstyr, vegetasjon og materialbruk er i stor grad inspirert av stedet som inngang til marka og friluftslivsområdene innenfor.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Indre Sædal, Fana i Bergen

Oppdragsgiver: Bergen kommune v/Bergen Kommunale Bygg

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2007-2012

Areal/størrelse: 19 daa

Kostnad inkl. MVA: 24,4 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Birgit Høyland MNLA

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Birgit Høyland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jan Løvdal MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIB: Myklebust AS (nå Norconsult), RIV/RIE: Multiconsult AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Magnar Sivertsen AS

Priser i konkurranser: 1. premie i plan- og designkonkurranse

Agraff Arkitektur AS

  • 01 Sædal
  • 02 Sædal
  • 03 Sædal
  • 05 Sædal
  • Inngang plan 2

Liknende prosjekter