Bø skule i Hå er barneskole for 1.–7. trinn. Skoletomta ligger i et vakkert, tradisjonsrikt kulturlandskap, med jorder som er delt opp av gamle steingarder. Dette utgjør et rikt bakteppe for prosjektet.

Utearealet er blitt variert og utfordrende for ulike elevgrupper og aldre, samtidig som viktige landskapselementer er bevart på tomta. Det er prioritert å ta vare på steingarder og vegetasjon i ytterkantene øverst i hellingen, der disse står som et fondmotiv og landskapsmessig avgrensning av skoleanlegget. Skoleanlegget er dermed omringet av kjente og kjære landskapselementer, som gir tilhørighet og ro. 

Tomta er organisert langs en akse, fra innkjøringen ved bedehuset og fram mot hoved­inngangen. Adkomsten forsterkes av ny steingard, som følger deg hele veien inn mot hoved­inngangen. Øst for denne ligger bygningene og areal for aktivitet og lek. Vest for aksen ligger trafikkarealene. Uteoppholdsareal for barna ligger skjermet fra trafikkarealene, med en naturlig inndeling i soner etter alderstrinn.

Overvann fra tomta vil bli fordrøyet, forsinket og utnyttet underveis gjennom utearealene fra øverst til nederst på tomta. Plenen ved forplassen og den nordre parkeringsplassens lavpunkt kan bli oversvømt over kortere tid ved mye regn.

 

The school site is set in a beautiful and traditional agricultural landscape, with stone walls surrounding the adjacent fields. The stone walls are in a contemporary design brought into the project to create various landscape rooms and familiar surroundings. The rainwater is delayed through the site in a playful way. 

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Hå kommune, Rogaland

Oppdragsgiver: Hå kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2012–2015

Areal/størrelse: 30 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 22 mill. kr

Prosjektansvarlig: Johan Østengen MNLA

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ann Kristin Viken Almås MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Patrick Kruse, Kaia Schjeldsøe Berg MNLA

Rådgivere/konsulenter: Ingeniører: Mannvit AS

Entreprenør: SV Betong

Anleggsgartner: Grunn-Service AS

Underleverandører: Anleggsgartner Varhaug park & hage AS

Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur

Priser i konkurranser: 1.premie konkurranse 2013

Annet: Fotograf: Østengen & Bergo AS  og Sindre Ellingsen

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Bø-skule-2
  • Bø-skule-3-
  • 01_foto-Sindre-Ellingsen---Bø-skole_pr-201117
  • 03-foto_Sindre-Ellingsen---Bø-skole-pr-201117

Liknende prosjekter