Tomta besto av åpne åkrer omkranset av åsrygger med tett skog. Mange naturvernområder og kulturminner bevares og innarbeides i planene. Gjennom hele prosjekteringen var verneaspektene, tomtens topografi og vegetasjon styrende.

Kontrasten mellom åpne gravfelt og tett vegetasjon, ble hovedtema for gravlunden. Alle gravfeltene er åpne felter omkranset av tett skog. Funksjoner som parkering, driftsbygg, driftsgård, kontor, seremonibygg osv. er lokalisert langs en lang natursteinsmur. Muren er orientert som åsryggene og terrengdragene på tomten.

De åpne, flate jordene er benyttet til kiste- og urnefelt. På åsryggene er det bare urnefelt. Gravfeltene er store på åkrene, mindre i skogen. For å oppnå samme preg på kiste- og urnefeltene, er urnegravene større enn vanlig (2 x 2,5 m). Gravlunden har noen steder store sammenhengende gravfelt. Her er gravminnene smalere og mer høyreiste enn det som er vanlig.

</!--wysiwyg-->

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Oppdragsgiver: Bærum kommune, Bærum kirkelige fellesråd

Areal/størrelse: ca. 135 daa

Kostnad inkl. MVA: 30 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Entreprenør: Marthinsen & Duvholt AS

Arkitekt: Stein Halvorsen AS (klokketårn og driftsbygg)

Annet: Steinarbeid av Tranby AS

Grindaker AS

  • steinsskogengravlund-2
  • steinsskogengravlund-3

Liknende prosjekter