Haugesund folkebibliotek er en vernet bygning som ligger sentralt plassert i Haugesund bysentrum. Biblioteket ble gjenåpnet høsten 2019 etter å ha vært gjennom en omfattende rehabilitering og oppussing.

Den tidligere parkeringsplassen utenfor biblioteket har blitt omformet til en ny grønn park. Store, eksisterende trær er bevart og rammer inn den nye parken. Den eksisterende skiferplassen foran hovedinngangen er utvidet, og det er bygd et nytt trappeanlegg opp mot Ludolf Eides plass. En 35 meter lang benk i plasstøpt betong og tre rammer inn en stor sentral gressplen.  

«Eventyrskogen» tilbyr spennende opplevelser for de yngste med en slyngende tresti, piletunnel, balansebommer, leseamfi, pergola, sklie og spiseplass. Parken inneholder også et 100 m2 stort vannspeil med stepping-stones, fontene og vanntrapp. Variert vegetasjon styrker biomangfoldet i byen. Det er også skapt nye forbindelses-årer for gående og syklende, på kryss og tvers gjennom parken.  

Haugesund public library has been through a comprehensive rehabilitation. The former parking place outside the library has been transformed into a green park. Existing trees are preserved and create a green frame around the park. The park now holds a 35 meter long bench, a great lawn, a great variety of vegetation, a «fairytale-forest» for the children and a 100 m2 water feature. The main entrance plaza has been extended, and new paths improve the accessibility in the city centre.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Haugesund, Rogaland

Oppdragsgiver: Haugesund kommune v/Karen Ihlstad, Camilla Hovland og Trygve Eriksen jr.

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 2800 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 8 mill. kr

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Rådgivere/konsulenter: Halvor Næss (belysning), Tommy Holth (fonteneteknikk)

Anleggsgartner: Jostein Myge AS

Bjørbekk & Lindheim AS

  • 2_ Foto Holon Arkitekter
  • 3_ Foto Kristian Thorsen Eikeland
  • 4_ Foto Karoline Vedøy Mikkelsen (Vi Bygger Nytt)
  • Biblioteksparken landskapsplan-L-01 400

Liknende prosjekter