Landmannstorget er transformert fra utslitt bussterminal til grønn park og effektivt kollektivknutepunkt. Skien har fått et nytt grønt hjerte. Folkelivet er tilbake der biler og busser tidligere rådde grunnen. 

Gatene rundt Landmannstorget er strammet opp i tråd med den øvrige kvartalstrukturen og rutenettplanen fra 1880-tallet. Det har gitt et ryddigere trafikkbilde der myke trafikanter er prioritert. Telemarks største kollektivknutepunkt er plassert som effektive buss-stopp langs to av gatene. Langs øvrige gater er det drosje- og korttidsparkering samt sykkelhotell. Diagonale promenader og smale snarveier sikrer kort avstand til buss-stoppene. Oppstrammingen av gatene har gitt plass til en ny bypark i sentrum.

Parkens midtpunkt er en rund plass tilrettelagt for arrangementer. Et varmrødt markteglsdekke gir et helhetlig preg for parken og omkringliggende fortau. Mange benker gir møteplasser og mulighet for hvile. Overvannet er håndtert åpent i parkens dalform, og føres via renner langs promenadene til en fordrøyningsdam i lavpunktet. Systemet avlaster flomsituasjonen i sentrumskjernen. Siv Bugge Vatnes kunstverk «Vann og stein» er integrert i plassen, sammen med fontener og renner. Brynesteinen fra Eidsborg symboliserer Norges eldste eksportvare og har fått plass på en granittbenk. Rennene i dekket er et stilisert uttrykk for Telemarkkanalen. 

Det gamle terminalbygget er rehabilitert og transformert til bakeri med uteservering og venterom for reisende. Gatetrær på fortauene vil etter hvert danne parkens ytterkanter, mens rosebusker og stauder rammer inn den sirkulære plassen i midten. Vegetasjonen tilrettelegger for reetablering av biologisk mangfold med insekter og småfugler midt i bykjernen. Mye av natursteinen og materialer er gjenbrukt. Lyssettingen er skreddersydd for det nye byrommet. Landmannstorget ligger over en gravplass fra middelalderen. Det arkeologiske laget i grunnen, som stedvis ligger bare 60 cm under overflaten, er ivaretatt. 

The square Landmannstorget in the historical centre of Skien is transformed from an old bus terminal into a green park and an efficient public transportation hub. The centre of the park is an open circular plaza. Trees on the sides, together with roses and perennials framing the center spot, facilitate the re-establishment of biodiversity with insects and birds in the middle of Skien city centre. The surface water is led along the promenades to a pond in the lowest point of the park and will also relieve the flood situation in the city centre. Telemark's largest public transportation hub is positioned as an effective bus stop along two of the streets.

There is extensive reuse of stone and other materials. The old terminal building has been transformed into a bakery and waiting room in the middle of the park.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Skien, Vestfold og Telemark

Oppdragsgiver: Skien kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: 14 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 75 mill. kr

Prosjektansvarlig: Dronninga landskap AS

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ragnhild Momrak MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Momrak, Marie Momrak Selnesaunet, Sandra B. Helgason, Rainer Stange, Vlad Lyakhov, Balèn Yousef, alle MNLA, Thomas Werth MDL. Ka Yeung Chi, Una Brännström Sverdrup, Long Ngoc Nguyen, Hanji Feng, Live Hunskaar.

Rådgivere/konsulenter: Structor Oslo AS, Kulturminnekonsult AS, Zenisk AS, Holo & Holo AS

Entreprenør: Tveito Maskin AS

Anleggsgartner: Telemark Park og Hageanlegg AS

Kunstner: Siv Bugge Vatne

Arkitekt: Arkitema Architects AS

Annet: Lys: Zenisk AS. Fonteneteknikk: Fonteneteknikk AS

Dronninga landskap AS

  • 1. Landmannstorget - FØR ombygging. Foto Skien kommune
  • 3. Landmannstorget, mot kirken. Foto Ragnhild Momrak
  • 4. Landmannstorget fontene. Foto Per Åge Eriksen
  • 5. Landmannstorget. Foto Per Åge Eriksen

Liknende prosjekter