Framos nye hovedkontor ligger på Florvåg, Askøy og inneholder kontorbygg, produksjonshall med lager og ny kai for lasteskip. Oppdraget omfatter adkomst til hovedbygget, gang- og sykkelveg langs Storavatnet, samt parkareal på taket til utelageret. Tomten har tidligere vært et industriområde, omkranset av sjø og boligbebyggelse. Det har vært viktig å ta vare på, og tilpasse det nye landskapet til eksisterende kvaliteter som svaberg, fjellknauser og løvskog.

Anlegget skal både være adkomst til Framos nye hovedkontor og et attraktivt turmål for naboer. Parallelt med kjøreadkomsten til kontoret går en ny gang- og sykkelveg langs Storavatnet. Som på den opprinnelige vegen, er høydeforskjellen fra vannet til vegen laget med natursteinsmurer. Mest mulig svaberg er beholdt og rensket. På motsatt side av adkomstvegen ligger et parkdrag på taket til utelagret. Parken er bygd opp med myke terrengformer og beplantet med blant annet lyng, ullvier, himalayabjørk og furu. Beplantningen og formene gir parken en myk fremtoning som glir godt inn i eksisterende naturlandskap. Parken bidrar også til å skjerme industrihallen for naboene i øst.

Ved adkomstplassen for selve kontorbygget er eksisterende fjell wiresaget for å bevare mest mulig av terrenget. Adkomstplassen på ca. 1,5 daa har fått et dekke av granittheller, med farge- og mønsterspill i rosa og hvitt. I leggemønsteret er formet en løper inn mot hovedinngangen, med heller i storformat. Et bed med himalayabjørk og stauder/prydgress skiller adkomstplassen fra gjesteparkeringen. Mot det sagde fjellet er det satt inn en utsmykning med stålstaver og vegetasjonsstriper. Stavene har knekkpunkter som spiller på brudd og knekkpunkter i det sagde fjellet.

 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Askøy, Hordaland

Oppdragsgiver: Wimoh Eiendom AS

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2010-2015

Areal/størrelse: 10,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 12,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Arne Smedsvig MNLA

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Stina Karlsson

Entreprenør: Constructa AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland AS

Arkitekt: B+B arkitekter AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • _®Foto-P+Ñl-Hoff-Smedsvik-116---Prioritet-1
  • _®Foto-P+Ñl-Hoff-Smedsvik-120---Prioritet-1
  • _®Foto-P+Ñl-Hoff-Smedsvik-135---Prioritet-1-
  • _®Foto-P+Ñl-Hoff-Smedsvik-146---Prioritet-1-
  • _®Foto-P+Ñl-Hoff-Smedsvik-148---Prioritet-1
  • _®Foto-P+Ñl-Hoff-Smedsvik-138---Prioritet-2
  • _®Foto-P+Ñl-Hoff-Smedsvik-168---Prioritet-1

Liknende prosjekter