Navnet minnelund har de siste årene blitt vanlig på norske kirkegårder som et supplement til den tradisjonelle gravlunden. Den består vanligvis av urnefelt og et felles minnesmerke for plassering av navneplater samt plass for lys og blomster. En navnet minnelund skal utformes som et sted for ro og ettertanke.

Nøtterøy kirkegård ligger sentralt plassert på Nøtterøy, omkranset av et jordbrukslandskap. Minnelunden ligger i en helling med utsikt mot dette landskapet. Minnesmerket består av en skifermur som romskapende element. Den er bygget i en vinkel med to sider og åpner seg ut mot landskapet. I muren er det innfelt granittplater med varierende bredder. Disse gir et spill i muren og skal etterhvert som urnefeltet blir tatt i bruk, fylles med navneplater. Funksjonelt gir dette et bedre og enklere grunnlag for innfesting av platene. Den tilbakelente formen på muren gir god synsvinkel for å lese navneplater. Baksiden av muren skrår ned mot terreng og er kledd med sedum. Et dekke med store skiferplater følger murens form og gir universell tilgjengelighet. Materialbruken er bevisst holdt rolig i en grå palett. Det har kun vært benyttet norsk stein – Oppdalskifer og Iddefjordgranitt.

 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Nøtterøy, Vestfold

Oppdragsgiver: Nøtterøy kirkelige fellesråd

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2014-2015

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Birgitte Adal

Anleggsgartner: Strandman AS

Annet: Foto: Birgitte Adal

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • Nøtterøy minnelund 5-Birgitte Adal
  • Nøtterøy minnelund 1-Birgitte Adal
  • Nøtterøy minnelund 3-Birgitte Adal
  • Nøtterøy minnelund 4-Birgitte Adal

Liknende prosjekter