Prosjektet er utviklet for Porsgrunn Min By og Gårdeierne i samarbeid med Porsgrunn kommune. Planen er at hovedprosjektet skal settes i gang høsten 2015.

Bakgrunn
Porsgrunn ligger langs Porgrunnselva (-ælva). Ælva er grunnlaget for bydannelsen. Den har vært en viktig næringsvei i framveksten av byen, og er fortsatt det viktigste identitetsbærende elementet i byen. Bysentrumet er langt, og strekker seg fra «Du Verden» og «Down Town» (kjøpesenteret) i den ene enden til Osebro i den andre enden. Sentrumsutvikling og byliv er viktig for byen, og som i mange andre mindre byer er handelen i sentrum truet. 

Visjon for byen
Porsgrunn sentrum skal være landsdelens beste på framtidsrettet og bærekraftig byutvikling, der en gir kunder, gjester, bybrukere og beboere en god byopplevelse. Porsgrunn skal være en levende by der folk bor, handler og arbeider. Det overordnede målet for sentrumsutviklingen er økt bruk av sentrum, med fokus på disse områdene:

Butikk og innovasjon; flere næringsdrivende, mer handel og innovasjon/ gründing i sentrum.

Bo i sentrum; spesielt rettet mot målgruppen unge voksne i etableringsfasen og studenter.

Tilgjengelighet og bruk av sentrum; trafikkløsning, parkering, byliv, aktivitet og opplevelse av byen.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark

Oppdragsgiver: Porsgrunn Min By AS, Porsgrunn kommune

Byggeår: 2014-

Prosjektperiode: Forstudie og forprosjekt 2014-2015

Areal/størrelse: Midtbyen i Porsgrunn sentrum

Prosjektansvarlig: Gunn Marit Christenson

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mette Møller-Nielsen MNLA

Arkitekt: David Fjågesund MNAL og Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS

Idé/initiativtaker: Porsgrunn Min By AS

Prosjektgruppe: PMBs Gårdeierprosjektet, Porsgrunn kommune

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • MidtbyenPorsgrunn_2
  • Illustrasjon

Liknende prosjekter