I anledning byjubileet i Moss 2020 er det etablert en tursti mellom Nesparken og Mossefossen.

Turveien er en naturlig forlengelse av gangstien langs Mosseelva, og en viktig forbindelse mellom Moss by og Nesparken. Samtidig knytter den Mossehallen og Moss skatepark til et større parksystem. 

Turveien skal tilgjengeliggjøre viktige begivenheter og steder i Moss by. Den bidrar til å definere plassen rundt statuen av Christian Fredrik, og på den måten veve begivenhetene fra 1814 tettere inn i bybildet. En rampe ned langs terrengspranget ved Mossefossen synliggjør både den historisk viktige fossen og byen fra flere synsvinkler. Materialbruken i rampen; tre og stål, er med på å speile de historiske omgivelsene i området.

 

Moss celebrated it’s 300-year Anniversary in 2020. As part of the anniversary, a new hiking trail has been established between Nesparken and Mossefossen. This serves as an important connection between the city centre in Moss and Nesparken. It also integrates Mossehallen and Moss skatepark into a larger park system. The trail makes important places in Moss city accessible and inspires to physical activity. It also makes historically important places visible, and provide new vantage points for the city. 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Moss, Viken

Oppdragsgiver: Moss kommune

Byggeår: 2018–2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 10 daa

Prosjektansvarlig: In Situ AS

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Entreprenør: Moss kommune, Drift og anlegg v. Frank Syversen

Underleverandører: Askim Mekaniske Verksted

In Situ AS

  • Jubileumsstien 4
  • Jubileumsstien 1
  • Jubileumsstien 3

Liknende prosjekter