Et presserende behov for ny skole i bydelen medførte at planlegging og bygging måtte skje i løpet av ett år. Det er lagt stor vekt på universell utforming og likeverdige tilbud til alle.

Skolen ble anlagt på en bratt, leirete tomt. Skolens utearealer er derfor terrasserte, med varierte leketilbud fordelt på de ulike nivåene, og forbundet med komfortable gangveier og ramper. Arealene er anlagt med enkle materialer, betong, tre og asfalt. Det er lagt stor vekt på bevaring av eksisterende trær i anlegget. De karakteristiske vegetasjonssamfunnene har dannet utgangspunktet for nye plasser som «Seljeskogen» og «Bjørkeamfiet».

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: ca. 22 daa

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • nyelorenskole-2
  • nyelorenskole-3
  • nyelorenskole-4

Liknende prosjekter