Storgata og torget i Son skulle oppgraderes. I henhold til reguleringsbestemmelsene ble det gjort arkeologiske registreringer og utgravinger, gjennomført av Akershus fylkeskommune.

Funnene som ble avdekket var betydelig større enn for­ventet. Det ble blant annet påvist tre lag med gate- og bygningsstrukturer. Det eldste laget ble datert ved hjelp av myntfunn fra 1600-tallet.

Akershus fylkeskommune engasjerte In Situ AS for å finne en løsning på hvordan kulturminnene kunne tolkes og vises frem. Miljøgateprosjektet og øvrige deler av torget er prosjektert av landskapsarkitektene Berg & Dyring.

De interessante funnene fikk mye opp­merksomhet både lokalt og i riksavisene. En løsning kunne være å heve og gjenbruke struk­turene som ble avdekket. Etter nøyaktig registrering og laser­skanning av hver eneste stein, ble alt materialet i stedet lagt tilbake og overdekket. Gatestruktur, sylsteiner og gulv ble så gjenskapt ved hjelp av stein med samme overflate og størrelse. Det hele er omsluttet av brukt storgatestein.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Vestby, Akershus

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2012-2013

Kostnad inkl. MVA: 20,1 mill. kr

Prosjektansvarlig: Akershus fylkeskommune ved Anne Traaholt og Kjartan Fønstelien

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: In Situ AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gro Hogsnes Tandberg MNLA

Samarbeidspartnere: Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS: ansvarlig for miljøgate og deler av torget

Idé/initiativtaker: Akershus fylkeskommune

In Situ AS

  • Son torg3
  • Son torg2
  • Son torg
  • Son torg4
  • Son torg5
  • Son torg6
  • Son torg8

Liknende prosjekter