I det landskapsvernede området Nærøyfjorden ligger Sivlefossen – et spektakulært fossefall oppført på UNESCOs verdensarvliste.

Landskapsrommet ved fossen er både dramatisk og vakkert. Ettersom terrenget her er svært bratt, er det vanskelig for besøkende å komme nært fossen. 

Det nye utkikkspunktet skal gi besøkende mulighet til å oppleve fossen og landskapsrommet på en trygg måte. Fjellformasjonene, topografi og terrenghøyder er studert nøye og har vært premissgivende for utformingen av plattformen. 

For å styre gangtrafikken og sikre god flyt er utkikkspunktet formet som en ring. Ringforløpet består av ulike nivåer, med trapper, stier og platåer i en sammenhengende konstruksjon og med et enhetlig materialvalg. I startpunktet griper plattformen inn i terrenget og gir plass til benker i trygge omgivelser. Derfra går den over til kun å ligge inntil fjellsiden på ene siden, mens den gradvis går over til at hele plattformen svever ytterst. I tillegg er plattformen transparent, slik at de besøkende kan observere landskapet under seg gjennom ristene – og kanskje kjenne litt magesug av høydefølelsen.

 

Sivlefossen is a spectacular waterfall situated in the landscape conservation area Nærøyfjorden – listed on the UNESCO World Heritage List. The landscape is both dramatic and beautiful, but also quite inaccessible. The new lookout point will give visitors the opportunity to experience the waterfall in a safe way. The platform is shaped like a ring and consists of different levels with stairs, paths, and plateaus. At the far end, the entire platform is floating, whilst also being transparent, so that visitors can observe the landscape below through the gratings. 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Voss, Vestland

Oppdragsgiver: Voss herad

Prosjektperiode: 2020–

Areal/størrelse: 160 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 4,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Voss herad v/rådmann Arild McClellan Steine

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Christoph Köpers, Aurora Rønning Johansen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Bollinger + Grohmann Ingeniører AS

Priser i konkurranser: 1. premie konkurranse om nytt utsiktspunkt ved Sivlefossen

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Sivlefossen1
  • Sivlefossen3

Liknende prosjekter