Stortorget ia Hamar er en viktig offentlig møteplass i byen. Ideen bak det nye Stortorget var å gi byrommet tilbake til folket, og invitere torghandlere og næringsdrivende til å ta torget i bruk. Kirkegata har igjen blitt en bilfri akse og torget et aktivt byrom. Ecosistema Urbano vant 1. premie i en utsmykkingskonkurranse for Stortorget, der selve brukerprosessen ble kunstprosjektet.

Bjørbekk & Lindheim ble engasjert for gjennomføringen med utgangspunkt i gjeldende konsept, offentlige kommentarer og ny budsjettramme. Torget er opparbeidet som én skrånende flate fra Strandgata i syd til Torggata i nord, med en omramming for gang- og varetrafikk. Mot den indre torgflaten ligger en møbleringssone. Flaten har et mørkt grått granittdekke av smågatestein, omgitt av en lysere omrammingssone. Striper, i form av høydekurver pr. 20 cm, gir mønster i flaten.

Sittekanter og trapper er også i mørk granitt, stedvis med treavdekking. Torget har et amfi- og sceneområde med fonteneanlegg, for lek og rekreasjon på sommerstid og kunstisbane vinterstid. Det er en flate for torghandel og ulike arrangement, og det er soner for opphold og uteservering. 30 store trær gir plassen karakter gjennom året. Torget har igjen fått et yrende liv med uteservering, konserter, lek i fontenen og bruk av kunstisbanen både på dag- og kveldstid.

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Hamar, Hedmark

Oppdragsgiver: Hamar kommune

Byggeår: 2013-2014

Areal/størrelse: 8800 m2

Kostnad inkl. MVA: 39,3 mill. kr

Prosjektansvarlig: Steen & Lund AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Karoline Storihle Ødegård og Jon Christian Dannevig MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult Hamar AS

Entreprenør: Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Idé/initiativtaker: Ecosistema Urbano

Priser i konkurranser: Ecosistema Urbano vant 1. premie i en utsmykkingskonkurranse for Stortorget

Bjørbekk & Lindheim AS

  • IMG_3620
  • Hamar-Stortorget-JB-(21)

Liknende prosjekter