«Regnskog på Tøyen» er et midlertidig byromstiltak som retter søkelyset mot de utfordringene vi står ovenfor i dag med klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

Prosjektet har som hensikt å vise hvordan natur i urbane strøk kan bidra til å løse noen av disse utfordringene, og er drevet fram av Plan- og bygningsetaten ved Bykuben, i samarbeid med bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten og Deichmann Tøyen. Prosjektet skal stå inntil to år eller fram til første spadetak for det som vil bli den permanente løsningen på stedet. Området er nå i en reguleringsplanprosess. 

Skogen er plantet på tre øyer og består av til sammen 50 trær fordelt på 23 ulike tresorter. Under trærne er det eng, med busker og stauder som finnes naturlig i området rundt Oslo. Trærne i skogen består av typiske sorter for Oslo og Østlandet, sammen med enkelte importerte treslag som er vanlige å plante i gater, parker og hager. Trærne har stor variasjon i størrelse, form og farge, med ulike blader, blomster, frukter og bark. Det er bevisst valgt å blande trær fra norske frøkilder med importerte arter, for å framheve den variasjonen og det mangfold som finnes i en by. 

Under trærne er det også vegetasjon og elementer som gir husrom og mat for mange slags insekter og småkryp. Her kan pollinerende insekter som humler og bier finne nektar hele sommeren, edderkopper kan lage nett mellom strå og greiner, og biller og tusenbein kan gjemme seg under blader og stokker. I enga kan plantene få utvikle seg, blomstre og sette frø.

---
«Tøyen Rainforest» is a 2-year, temporary urban space activation. This project reveals how urban forests can contribute to solving some of the challenges of climate change and the loss of biological diversity. Tøyen Rainforest is run by The Planning and Building Agency at Bykuben, in collaboration with Gamle Oslo District, Bymiljøetaten and Deichmann Tøyen.
 

The forest is planted in three islands with 50 trees composed of 23 different species. The tree selection is a lush mix of local varieties and non-native species traditionally used in streets, parks, and gardens. The vegetation palette varies in size, shape, colour and shows the diversity of trees found in Oslo. Beneath the trees a meadow composed of native shrubs and perennials was established. These temporary forests create micro-ecosystems for plants, insects, birds, and animals to thrive in an urban setting. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Gamle Oslo, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten v/Bykuben

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2022–2024

Kostnad inkl. MVA: Ca. 1 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Entreprenør: Agaia AS

Idé/initiativtaker: Bykuben

Grindaker AS

  • Tøyen regnskog_Damian Heinisch_001
  • Tøyen regnskog_Damian Heinisch_002
  • Tøyen regnskog_Damian Heinisch_004
  • Tøyen regnskog_Damian Heinisch_008
  • Tøyen regnskog_Damian Heinisch_010
  • Tøyen regnskog_Damian Heinisch_014
  • Tøyen regnskog_Damian Heinisch_013

Liknende prosjekter