Skolen samlokaliserer de ulike videregående skolene i bydel Åsane, og inneholder i tillegg et topp moderne kulturhus og bibliotek.

Utearealet rundt den nye videregående skolen har tre kjerneområder. Adkomstplassen er skolens ansikt utad, og inviterer elever og besøkende inn i det store adkomstatriet. Visjonen er at plassen skal bli en del av et større torg som strekker seg helt fra det framtidige Bybanestoppet til kirken, den nye skolen og kulturhuset og som i framtiden vil bli møteplassen for det nye sentrum i Åsane.

Lenger vest glir adkomstplassen over i en skolepark, der det er rikelig med steder å sitte og å oppholde seg, for elever og ansatte. Her finner vi også en leselund, bordtennisbord, muligheter for å drive med ballspill og andre aktiviteter på toppen av det markante, oransje gummilandskapet. Terrengformen rommer også et sykkelhus.

Verkstedsplassen på nordsiden av bygget er yrkeselevenes utegulv for praktiske oppgaver. En stålstruktur i 1–2 etasjers høyde med klatreplanter rammer inn plassen og vil på sikt dempe virkningen av byggeaktivitetene. Den definerer samtidig gateløpet og skaper en grønn vegg langs gaten mot kjøpesenteret Horisont. I tillegg har skolen en frodig takhage laget for sosialt samvær. Her er det vid utsikt og gode solforhold på varme sommerdager. 

 

The design competition was won in 2016. The intent of the project was to co-locate the various highschools in the district of Åsane. In addition, it would contain a top modern culture house and a library. There are three core areas surrounding the school: The main entrance, the school park, and the outdoor workshop. The main entrance is the face outwards shaped as a public square, and adaptable to the larger public square, which is planned to stretch from the city tram end station to the church. This will be the cornerstone of future Åsane city centre. 

The square slides over to the school park, which contains a reading ground, table-tennis, cycle parking and a large rubber landscape form where sport and play activities can take place. The workshop area on the northern side of the site is the outdoor floor for pupils doing vocational training. This area is framed by a huge steel structure which by time will be covered by green climbers.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: Vestland fylkeskommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: 24 daa

Kostnad inkl. MVA: 24 mill. kr

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte Maardalen, Benedicte Eriksen, begge MNLA, Marta Jacob

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Entreprenør: Constructa Entreprenør AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Kunstner: Annika Oskarsson og Thomas Nordstrøm

Arkitekt: HLM Arkitektur AS /B+B Arkitekter AS

Priser i konkurranser: 1. premie i pris- og designkonkurranse i 2016 for Nye Åsane VGS og kulturhus med HLM Arkitektur, B+B Arkitekter, Constructa Entreprenør og Multiconsult

Annet: Foto: Pål Hoff

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Smedsvig Landskapsarkitekter Åsane VGS 113© Foto Pål Hoff
  • Arne Smedsvik © Foto Pål Hoff 8
  • Arne Smedsvik © Foto Pål Hoff  44
  • Arne Smedsvik © Foto Pål Hoff 13

Liknende prosjekter