Tilgjengelige turstier er en viktig form for tilrettelegging av natur, med formål å bedre folkehelsen. Utfordringen fra Fyresdal kommune var å lage en universelt tilgjengelig tursti rundt «Hamaren», en bratt bergvegg som går rett ned i Fyresdalvatnet. Området har i all tid vært utilgjengelig.

Fyresdal kommune ønsket i tillegg både attraksjonsverdi og omdømmebygging, merverdier som ville kunne «sette kommunen på kartet» som reisemål. Vandringen langs turstien skulle gi ulike opplevelser, både av åpne og lukkede rom og plassdannelser. Ved å benytte formelementer blant annet fra tømmerrenner, er det bygd ulike sekvenser langs strekningen, med trygg og skjermet vandring i kontrast til enkelte områder med bare wiresikring. 

Vandringen er gitt ulike plasser å stoppe på, med varierte sittemuligheter. Enkelte steder er det tilgang til berget, og bade- eller fiskeplasser. Man beveger seg gjennom konstruksjonene av limtrebuer som romdannende element, med hengende sikring forbi det bratteste partiet. Limtrebuene er brukt som ikon for Hamaren Aktivitetspark. 

Turstien er mye brukt og er en del av en større aktivitetspark. Prosjektet har høstet oppmerksomhet og omtaler både i inn- og utland. Prosjektet vant DOGAs Innovasjonspris for landskapsarkitektur i 2017 og en internasjonal pris for universell tilgjengelighet på ZERO-konferanse i Wien i 2018, og «International Design Award» 2022.

 

English summary 

Designing accessible walking trails that contribute to improved public health is an important area of focus for sør arkitekter. Fyresdal municipality challenged us to create such a trail around Hamaren, a steep rocky outcrop in lake Fyresvatn, which was previously inaccessible to the public. Fyresdal municipality wished to contribute to attraction quality and image-building, and we in our proposal wanted to create a trail that would provide a varied range of experiences through space and place. We created various sequences for safe and sheltered movement through form elements borrowed from log flumes. This in contrast to more dramatic sequences with only cable railings for protection.

Along the trail there are numerous stopping places; some with opportunity to sit, and some that give access to bathing and fishing spots. Eventually the trail moves through a space defined by glulam arches. These were devised as a structural element on which to hang the walkway past the steepest part of the rock. The glulam arches have become an icon for Hamaren Activity Park, which as a project has attracted a great deal of attention and praise. The project won the Innovation Prize for Accessibility in Landscape Architecture in 2017, and the International Prize for Accessibility at the ZERO Project Conference in Vienna in 2018.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Fyresdal, Telemark

Oppdragsgiver: Fyresdal kommune

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: 200 meters lengde

Kostnad inkl. MVA: 1,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Fyresdal kommune

Landskapsarkitekt: SØR arkitekter AS

Entreprenør: Byggmester Inge Aamlid AS

Arkitekt: sør arkitekter ved Tor Møller Frantzen (arkitekt) og Truls Corneliussen (sivilarkitekt)

Idé/initiativtaker: Fyresdal kommune

Priser i konkurranser: Innovasjonspris for landskapsarkitektur, 2017 Internasjonal pris for universell tilgjengelighet på ZERO-konferanse i Wien, 2018

SØR arkitekter AS

  • HamarenAktivitetspark2
  • HamarenAktivitetspark3
  • HamarenAktivitetspark1
  • HamarenAktivitetspark4
  • HamarenAktivitetspark6

Liknende prosjekter