Førde kirkegård ligger i et småkupert jordbrukslandskap ved en vakker murkirke fra 1938. Gravplassen er utvidet mot øst, med 300 nye graver i direkte fortsettelse av eksisterende kirkegård. Grunnen er masseutskiftet til to meters dybde med gode gravemasser. Det er bygd nytt driftsbygg og en minnelund.

Driftsbygget glir fint inn i kulturlandskapet, som en stilisert utgave av en tradisjonell løe. Minnelunden er utformet som en betongvegg med farget glass i åpninger i veggen. Disse er opplyst i mørket, og skal spille opp mot glassmosaikken i koret på kirken. En tilsvarende lysvegg er plassert i tilknytning til driftsbygget. Den lysende veggen ved driftsbygget er som en fyrlykt i mørket, for reisende på E39.

Det er foretatt en generell opprustning av den eksisterende gravplassen, med steinsetting av stier og plasser. Det er plantet bøkehekk rundt hele kirkegården, både ny og gammel del, for å få en samlet gravplass. Det er lagt vekt på helhet i materialbruken. Eksisterende steinbelegg er tatt opp og gjenbrukt i hele anlegget, i kombinasjon med ny stein. Hovedinngangen til kirken har fått en «fillerye» av skifer og granitt og arealet rundt kirken er blitt universelt tilgjengelig.

English summary
Førde cemetery is placed in a rural, hilly landscape. The cemetery is expanded with 300 new graves. There is also build a new storage building and a memorial wall, both with decoration of colored glass, lit in the dark.

 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Sveio, Hordaland

Oppdragsgiver: Sveio kirkelige fellesråd v/Ottar Krakk

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: 7 daa

Kostnad inkl. MVA: 4 mill. kr

Prosjektansvarlig: Anne K. Irgens MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne K. Irgens MNLA

Entreprenør: Vassbak & Stol AS, avd. Staup

Anleggsgartner: Anleggsgartnarmester Håkon Bjørndal

Underleverandører: Tømrer, driftsbygg: Sveio Byggsenter as

Arkitekt: Cathrine Hofland MNAL og Robert Lange, Norconsult

Annet: Teknisk tegner: Kjersti Karlsen, Norconsult. Foto: Anne K. Irgens

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Førde gravplass 2
  • Førde gravplass 3
  • Førde gravplass 4
  • Førde gravplass 5
  • Førde gravplass 6

Liknende prosjekter