Som en del av Oslo sør-satsingen er det igangsatt et områdeløft i Søndre Nordstand, i delbydel Holmlia Syd. Satsingen har blant annet som mål å gjøre bomiljøene tryggere, etablere gode møteplasser og forebygge kriminalitet og utenforskap.

Et team satt sammen av landskapsarkitekter, sosiologer, sosialantropologer og urbanister har undersøkt hvordan det er å bo- og vokse opp på Holmlia. Rapporten inkluderer analyser av de demografiske, sosiokulturelle og fysiske forholdene på Holmlia. Funnene gir anbefalinger for hvordan områdeløftet på Holmlia Syd bør innrettes videre. 

I oppdraget har det vært sentralt å innhente befolkningens erfaringer og vurderinger av ulike nærmiljø-kvaliteter, og hva Holmlia Syd mangler og trenger i fremtiden. Prosessen har hatt en «bottom-up»-tilnærming, hvor innbyggernes innspill har vært førende for anbefalingene. 

Undersøkelsesmetodene er utforskende, og har kombinert metoder som eget drop-in kontor på Holmlia senter, feltundersøkelser av det fysiske miljøet, beboermøter, klassesamtaler, gateintervjuer, samtaler på «Vær-stolt»-festivalen og telefonintervjuer blant beboere i delbydelen.

English summary
As part of the Oslo South Initiative, the report “Siteanalysis Holmlia Syd” provides a comprehensive recommendation for possible target areas within the area of Holmlia Syd.  The report contains a “bottom-up” process with the inhabitants, as well as registrations and analysis of the physical and social conditions today.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Oslo, Søndre Nordstrand

Oppdragsgiver: Bydel Søndre Nordstrand v/Herdis Nundal og Inger Synnøve Jessen Aguilar

Byggeår: 2018

Prosjektansvarlig: Jon Martin Sjøvold

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Bertine Fagerheim MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingebjørg Nueva Finnebråten MNLA

Samarbeidspartnere: Rambøll Management Consulting v/Kjersti Ryen Strømnes, Kristian Dyrkorn, Marita Grøtter Raaholt og Ingrid Paaske Gulbrandsen

Henning Larsen, Norge

  • HolmliaSyd_Beboermøte2
  • HolmliaSyd_Beboermøte4
  • HolmliaSyd_Diagram3

Liknende prosjekter