Møregaten ligger i bakkant av Ny Krohnborg skole og fungerer både som lekeplass og gatetun med fotgjengertrafikk som skal gjennom området. Gaten er stengt for all biltrafikk med unntak av utrykning.

Intensjonen for prosjektet har vært å omskape en mørk bakgate til et åpent og lyst tun, som oppleves helhetlig på tross av nødvendige inndelinger med gjerder. 

Med vekt på kvalitet i enkle og robuste materialer som marktegl, granitt, tre, falldekke og vege­tasjon får vi et bredt spillerom for mange forskjellige aktiviteter. Gamle lindetrær skaper sammen med nye klatreplanter og blomstrende busker et frodig og grønt sted, med gode sitteplasser og belysning. Kanter og platåer i tre og naturstein og små terrengformasjoner i polyuretan og rullestein, gir plass for utfoldelse og lek uten å diktere bevegelse. Småskoletrinnene og SFO har direkte utgang fra sine klasserom, og de minste disponerer området ved barnehagen.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Grønn Etat

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2011-2013

Prosjektansvarlig: Eva Louise Korsøen MNLA

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Eva Louise Korsøen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Eva Louise Korsøen, Torbjørn Bengtsson, Ingvild Nesse, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rådgivere/Konsulenter: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Brødrene Ulveseth AS

Anleggsgartner: Tommys Hage AS

Arkitekt: Arkitektgruppen CUBUS AS

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • Moregaten gatetun2
  • Moregaten gatetun3
  • Moregaten gatetun4
  • Moregaten gatetun5
  • Moregaten gatetun6

Liknende prosjekter