Ekeberg skogspark med skulpturer og kulturminner er initiert og finansiert av Christian Ringnes, og prosjekteres i henhold til avtale med Oslo kommune og godkjent reguleringsplan. Utformingen bygger videre på den Folkeparken som Oslo kommune anla her i 1930-årene.

Manglende vedlikehold de  siste tiårene har resultert i forfall og løvoppslag som hindrer den flotte  utsikten mot byen og fjorden. I den nye skogsparken vil gangveier og stier med parklommer og utsiktspunkter utbedres. Nye utsiktssteder vil etableres, bla det stedet hvor Munch fikk inspirasjon til bildet  «Skrik». Det etableres et stort vannspeil i bakkant av det gamle vannreservoiret. Hageanleggene rundt to gamle sveitservillaer rehabiliteres. Det store trappeanlegget i forbindelse med den tyske krigskirkegården (som nå er fjernet) istandsettes og gjøres til et godt sted å sitte med god utsikt over fjordlandskapet. Omfattende fornminnefunn; gravhauger, skipsettinger og skålgroper fra steinalderen løftes fram og tydeliggjøres. Skulpturer og stedsspesifikk kunst integreres i skogsparken.

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune 2009-2010 /Christian Ludens Ringnes Stiftelse (CLRS) 2011-2014

Byggeår: 2012-2014

Prosjektperiode: 2009-2014

Areal/størrelse: 255 daa

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Bjørbekk & Lindheim AS v/ Tone Lindheim MNLA, Svein Erik Bergem MNLA, Bjørn Amund Enebo MNLA, Jon Christian Dannevig MNLA, Håvard Strøm MNLA og Christer Ohlsson

Anleggsgartner: Braathen AS

Bjørbekk & Lindheim AS

  • snitt
  • BL_Plan

Liknende prosjekter