Eidsvolls plass vest er en del av Sentrumsparken, som betegnes som et av Oslos viktigste offentlige rom.

Området er tilbakeført til park etter at serveringsstedet Saras Telt ble revet. Byen har fått tilbake et sammenhengende parkdrag fra Stortinget til Nationaltheatret. Den nye parken innordner seg et overordnet hierarki av symmetri og akser. Det er lagt vekt på å utforme en åpen og fleksibel park som inviterer til ulik bruk, og som forsterker kommunikasjonslinjene.

Høydeforskjellen mellom Karl Johans gate og Stortingsgata har ledet til grepet med fire opphøyde plantebed som rammer inn parken og former en plassdannelse i midten. I midten er det utformet et plantebed med brede granittkanter i sittehøyde. Nye, solfylte benkeplasser er å finne langs plantebedene i nord. I sør avgrenses parken av et gressareal som delvis ligger over eksisterende kjeller. Lengst sør mot Stortingsgata avsluttes gressarealet med en sittekant i granitt.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: 1600 m2

Kostnad inkl. MVA: 9 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Bø Øyasæter MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lena Seipel og Heidi Bø Øyasæter MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (LARK, SØK, RIM), Imtech Elektro AS (RIE)

Entreprenør: SKAARET Landskap AS

Anleggsgartner: SKAARET Landskap AS

Underleverandører: Jogra Steinindustri AS

Kunstner: Lars Ramberg med kunstverket Liberté (er gitt tillatelse til å stå i parken i to år)

Arkitekt: Magne Magler Wiggen Arkitekter AS (tilrettelegging for kunstverket Liberté)

Samarbeidspartnere: Oslo kommune

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • Eidsvolls pl.2
  • Eidsvolls pl.3
  • Eidsvolls pl.4

Liknende prosjekter