Natur- og aktivitetsparken ligger sentralt til på Lambertseter i Oslo. Naturområdet fungerer som en viktig gjennomfartsåre for gående mellom Lambert­seter senter, fritidsklubben og idrettsanleggene i øst.

Parken var tidligere gjengrodd og ble i liten grad benyttet til opphold. Under opparbeidelsen har bevaring og nyplanting av eik og furu vært viktig, samt minst mulig terrengbearbeidelse.

Oppgraderingen til natur- og aktivitetspark gir bydelen et tiltrengt grøntanlegg i hjertet av Lambertseter. Under vegetasjonen skjulte parken glattskurte svaberg som ble utgangspunkt for parkens utforming og konsept. Ved å fjerne bunnvegetasjonen langs et belte gjennom parken synliggjøres svaberget – og fungerer dermed både som ferdselsåre og som et skulpturelt «vagleberg». Forbindelsen videre anlegges som stedstilpasset sti med varierende underlag av naturstein og trapper. Mellom svabergene er det tilrettelagt en bålplass
på plasstøpt betong.

Naturformene skaper naturlige sitteplasser, og er supplert med stedstilpassede benker av eik. I andre nedsenkede områder anlegges treningsarealer med underlag av treflis fra egen skog. Noen fordyp­ninger er tilplantet med bærbusker og regnbeds­vegetasjon. På møteplassen mot Lambertseterveien er utformingen gjort mer formell med skulpturen Hellebard av Jørleif Uthaug som et viktig og sentralt element på plassen.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, bydel Nordstrand v/ Jan Nordahl

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2015-2016

Areal/størrelse: 3600 m2

Kostnad inkl. MVA: 2 mill. kr

Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS avd. Landskap

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sofie Persvik, landskapsarkitekt

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sofie Persvik og Christopher Diaz Linnerud, landskapsarkitekter

Rådgivere/konsulenter: Halvor Næss Belysningsdesigner AS

Anleggsgartner: Calluna Grøntanlegg AS

Kunstner: Jørleif Uthaug

Samarbeidspartnere: Oslo kommune, Kulturetaten v/ Lilly Vikki

Prosjektgruppe: Representanter fra Bydels­utvalgskomiteen (BUK) og Ungdomsrådet (UR) i bydel Nordstrand

Annet: Foto: Tomasz Majewski

LINK arkitektur AS Landskap

  • 2_Lambertseter natur- og aktivitetspark_Tomasz Majewski
  • 3_Lambertseter natur- og aktivitetspark_Tomasz Majewski

Liknende prosjekter