Første del av firefeltsvei på E16, strekningen Wøyen - Bjørum i Bærum, ble åpnet våren 2009. Strekningen har en lengde på 5,1 km og inkluderer blant annet planskilte kryss, bruer og tunneler. E16 er stamvei og utgjør hovedforbindelsen mellom Oslo og Bergen, i tillegg til at den også er hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike.

Landskapsarkitekter i Selberg Arkitektkontor AS har sammen med Reinertsen Infrastruktur utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag for E16 Wøyen - Bjørum. Landskapsutformingen har omfattet terrengbehandling av trafikkøyer, skjæringer og tunnelportaler, samt beplantning for de ulike naturtypene. Ved utforming av konstruksjoner, som bruer, underganger, murer og støyskjermer, har landskapsarkitektene jobbet i tett samarbeid med konstruksjons-, veg- og VA-ingeniører samt oppdragsgiver fra Statens vegvesen Region øst.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Bærum kommune

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: Våren 2009

Areal/størrelse: 5,1 km

Kostnad inkl. MVA: 1,3 milliarder kr.

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Selberg Arkitektkontor AS (tidligere Reinertsen Landskap) v/Anne Drøyli, Anna-Karin Olsson, Nina Wethe Rognlien, Gro Fyhri, Borghild Aarseth, Wichada Treepoonpon, Anne Kristin Udgaard og Berit Dybvad, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Reinertsen AS har ansvar for fagområdene veg, VA og konstruksjoner. NGI og Rasmussen & Strand har vært underkonsulenter.

AFRY Ark Studio

  • e16woyenbjorum2009-02

Liknende prosjekter