Li skole er en ungdomsskole som ligger på Slattum helt sør i Nittedal kommune. Skolen har omlag 470 elever. Prosjektet består av totalrenovering av eksisterende skolebygg inklusive utomhusarealer samt tre nye paviljonger.

Parkering og adkomstsoner er oppgradert. Hver paviljong (klassetrinn) har fått sitt eget tuntre og sittekant i betong. I paviljongene er det atrier, som har fått forskjellig karakter; glasshagen, bregnehagen og mosehagen. Skolegården har store flater som er delt opp av vegetasjonsflater og nisjer med benker og bord. Skoleanlegget har høy materialkvalitet og variert plantebruk.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Nittedal

Oppdragsgiver: Nittedal kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2005-2009

Areal/størrelse: 30 mål

Kostnad inkl. MVA: ca. 9 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Grindaker AS v/Lars Fischer MNLA

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS v/Morten Evensen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agnes Delphin Kroll Arnesen

Entreprenør: Eide Entreprenør AS

Anleggsgartner: Nordby Maskin AS

Arkitekt: Skjeseth & Solvang arkitekter AS

Grindaker AS

  • liskole-2
  • liskole-3

Liknende prosjekter