Dronningens gate har fått en midlertidig utforming, som tilrettelegger for økt byliv og gatebruk, heller enn kjøring og parkering.

Gjennom omfattende kartlegging og kunstprosjekter, ble gatens karakter avdekket. I løpet av ett år ble gata gitt liv med tilstelninger, blant annet en utstilling med fotografier av både innehavere og folk i gata. Deres historier og tilknytning til gata viste gatas rikdom. Det ble arbeidet parallelt med form og innhold, i tett dialog med aktørene i gata. Aktørene ønsket at gata skulle bli mer attraktiv, for å invitere folk til de respektive tilbudene. Innehaverne motiverte prosjektet med klare uttalelser, som at «Gata har i mange år jobbet mot oss, ikke med oss. Vi ønsker oss en endring av det!» 

Konseptet var at fortauet ble utvidet, der bilene ble fjernet. Materialer ble gjenbrukt ved å flytte kantsteinen ut, tilsvarende den plassen bilene tok. Materialene som ble tilført var gjenkjennelige og slitesterke, og møbleringen lavmælt og klassisk. Slik fikk gatens fasader og Kvadraturen et egnet scenegulv. Midlertidigheten var tidvis utfordrende. Belegget skulle tåle snøbrøyting og en fleksibel og hard daglig bruk. Robuste materialer er da mest bærekraftig. Med endret tverrfall på gaten ledes overvann til hjelpesluk, ved nennsom terrenghånderting. Kampen for trær i byen er et tilbakevendende tema. I Dronningens gate er trærne midlertidig plantet i potter, med håp om at det vil bli plass til disse trærne i bakken den dagen gata får en mer permanent utforming. 

Dronningens gate has been given a temporary design to reinforce city life and people’s use of the streets, rather than car driving and parking. Through both mapping and art projects the character and soul of the street was uncovered. For one year a series of events was held in the street. The concept was simple: The pavement is expanded where the cars are removed. Materials are re-used, by moving existing curb stones. While materials which are introduced are well-known and durable, and the furnishing is classic and humble. The streets facades and the old city is given a fitting floor.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten

Byggeår: 2018–2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 5300 m2

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jens Lampe Rongstad

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya, Kirsti Reinsborg Mørch, begge MNLA, Anne Bertine Fagerheim

Entreprenør: Agro Anlegg AS

Arkitekt: Fragment AS

Annet: Fotograf: Rambøll v/Jens Lampe Rongstad og Elizabeth Nielsen

Henning Larsen, Norge

  • Dronningensgate 02
  • Dronningen gate filmens hus
  • illustrasjon til NLA_redigeret-01

Liknende prosjekter