Rundeskogen ligger i et område med sterke arkeologiske interesser. Arkeologien har derfor lagt føringer for reguleringsplanen. Det er blant annet lagt stor vekt på siktlinjer og bevaring av arkeologiske «spor» i friområdene.

Norconsult har samarbeidet med Arkeologisk museum i Stavanger om detaljutforming av grøntområdet. Blant annet er det utformet en steinhelle som viser funnene i området. Skulptør Ketil Dybvig har laget lekeskulpturer som henviser til funn av en båtgrav. Skulpturene av hest og sau viser at det er drevet jordbruk i området i over 2000 år.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Sandnes kommune, Rogaland

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

Byggeår: 2007

Kostnad inkl. MVA: 5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Stavanger

Anleggsgartner: Miljøhager

Arkitekt: Aros Arkitekter AS (regulering), Studio Ludo (bygninger)

Norconsult Norge AS, Stavanger

  • boligomraaderundeskogen-2
  • boligomraaderundeskogen-3

Liknende prosjekter