Straume sentrum er under transformasjon fra kjøpe­senter til by, blant annet ved at det tradisjo­nelle handelssenteret blir tilført nye byrom og plasser med urbane kvaliteter. All overflateparkering skal på sikt fjernes. Som ledd i den nye byromstrategien er det etablert et underjordisk parkeringshus med plass til 1500 biler. Utbyggingen forholder seg til områdeplanen for Straume, der Festplassen og Allmenningen utgjør sentrale byrom. Begge plassene sto ferdig i 2015.

Grønaplassen ligger i tilknytning til Sotra Kino og er en av hovedinngangene til Sartor storsenter. Plassen er en fortsettelse av byromsaksen, hvor bilfrie arealer og uterom med gode kvaliteter binder stedet sammen. Plassen er en viktig tverrforbindelse i området.

De store høydeforskjellene har gjort det utfordrende å lage en plass som kombinerer kravene til en universelt utformet rampe med gode oppholdsmuligheter. Plassen har et grønt og frodig preg, som speiler den stedlige vegetasjonen med lavvokst einer, lyngtuer, mosegrodd stein og værbitte furutrær. Vegetasjonsmatter er hentet fra byggeprosjekter i nærheten og fraktet i sammenhengende flak til stedet. Spesielt utvalgt stein – med vakker form og mosedekke – er hentet fra samme lokalitet og plassert med omhu i anlegget. Steinen er også med på å ta opp høydeforskjellene i de bratte bedene.

Murer i lys, kinesisk granitt er formet i myke linjer som kontrast til den ville naturen. Trappene og amfitrinnene er hugget i samme lyse stein, mens dekket er i mørkere granittheller. Samme type granittelementer og materialbruk er benyttet i de to byrommene Festplassen og Allmenningen, som allerede er bygd. Det samme gjelder valg av armaturer og prinsipper for belysning. Dette binder uterommene sammen.

Vegetasjonsbruken gjør at Grønaplassen framstår med en egen karakter og særegenhet. Bevegelsen mellom nivåene blir en annerledes opplevelse, som å ta en tur i det lokale kystlynghei-landskapet.

  

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Fjell, Hordaland

Oppdragsgiver: Sartor Holding AS v/Ernst Einarsen

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2015-2016

Areal/størrelse: 800 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 3 mill. kr

Prosjektansvarlig: Nina Dybwad og Anne K. Irgens MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne K. Irgens MNLA

Rådgivere/konsulenter: Medarbeidere: Adrian Lombardo, arkitekt, Roar Sande, lysdesigner og Kjersti L. Karlsen, tegner

Entreprenør: Veidekke ASA

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Underleverandører: Steinleverandør: Beer Sten AS

Annet: Foto: Adrian Lombardo

Norconsult AS, Bergen

  • Grønaplassen, Sartor2_Adrian _Lombardo
  • Grønaplassen, Sartor3_Adrian_Lombardo
  • Grønaplassen, Sartor4_Adrian _Lombardo
  • Grønaplassen, Sartor5_Adrian_Lombardo

Liknende prosjekter