Golfbanen ligger på tidligere dyrket mark mellom byggesonen og marka i Bærum.

Intensjonen med regulerings- og prosjekteringsarbeidet var å innpasse golfbaneanlegget i natur- og kulturlandskapet på en god måte og samtidig ivareta kravene til en golfbane av høy kvalitet.

Golfanlegget består av:
. 27- hulls mesterskapsbane
. 9 hulls korthullsbane
. Drivingrange med 80 utslagsplasser under tak
. Klubbhus
. Treningssenter
. Parkeringsplasser for 250 biler
. Tur- og ridestier
. Dammer og bekkeløp

Landskapsarkitekten har stått for utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for golfbaneanlegget og vært ansvarlig for all kontakt mot offentlige myndigheter i regulerings- og utredningsprosessen.

I byggefasen har landskapsarkitekten stått for tilpassing av anlegget til omgivelsene i nært samarbeid med golfbanearkitekt, utarbeidet illustrasjonsplaner og landskapsplaner for golfbaneanlegget, og vært ansvarlig for prosjektering og nødvendige søknader.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Byggeår: 2000-2003

Areal/størrelse: Tiltaksareal ca. 1200 daa.

Kostnad inkl. MVA: Golfanlegg eks. klubbhus ca. 70 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Entreprenør: Golf & Trädgård AB, Topaas og Haug AS for kryss og parkeringsplass

Arkitekt: Henrik J. Jacobsen (Golfbane). Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb (Klubbhus). Mellbye arkitekter AS (Utslagsbygg på drivingrange).

Grindaker AS

  • hagagolf2
  • hagagolf3

Liknende prosjekter