Prosjektet med nytt regionsykehus i Trondheim starta som en idékonkurranse i 1996. Vinneren av konkurransen var konseptet «RIT-lækkert», der det nye sykehuset var organisert som en egen bydel med gater og kvartaler, som skulle integreres i Trondheims eksisterende bystruktur. Første skisse til overordna landskapsplan ble utarbeidet høsten 1997.

Prosjektet er delt inn i to hoveddeler; Byggefase 1 skal stå ferdig høsten 2005, mens byggefase 2 er i startgropa. Forprosjekt for gater, plasser, gårdshager og parker fordenne delen av anlegget er utarbeidet i løpet av 2004. Sykehuset skal fremstå som en ny, grønn bydel i Trondheim. Formspråket er kraftfullt, variert og lekent. Det er også lagt stor vekt på grøntanleggenes betydning for å bidra til økt glede og trivsel for pasienter, ansatte og pårørende.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Oppdragsgiver: Helsebygg Midt-Norge

Byggeår: 2006 - 2014

Kostnad inkl. MVA: ca 50 mill.

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Arkitekt: Team St. Olav, Trondheimslaget

Asplan Viak AS, Trondheim

  • stolav02

Liknende prosjekter