Den trekantede byplassen har blitt transformert til et møtested som utnytter solrike forhold til å skape et sosialt rom foran blomsterhandleren, kolonialbutikken og kafeen i gamle Ullevål kino.

En solrik plass
John Collets plass er en trekantet byplass i krysset mellom fem gater. Trikken har holdeplass her, og den lager ei trikkesløyfe. Den solrike situasjonen på platået gjør plassen om til et fint møtested foran blomsterhandleren, kolonialbutikken og kafeen i gamle Ullevål kino. 

Nøktern standard
Økonomien har medført at vi har snudd på hver krone i prosessen. All gammel kantstein er gjenbrukt. «Ny» kantstein og renner er også gjenbruk. Det er brukt asfalt på plassen og grus inne i trikkesløyfa. Det er plantet trær og busker i små størrelser av økonomiske årsaker. Enkle benker skaper fine sitteplasser i det grønne. En arkitekttegnet scene er skreddersydd til situasjonen og danner et sentralt midtpunkt i trikkesløyfa. 

Regnvann
Alt regnvann er samlet i lange «pariser-renner», som er bygd av to platekantstein satt sammen i et svakt renneprofil. De danner lange, elegante linjer og bryter opp asfaltflatene. De fører også regnvannet ned til beplantede regnbed, som fordrøyer vann fra tak og harde flater på plassen. Det er plantet sibiriris og seks pæretrær i de nedsenkede plantefeltene som kan romme mye vann. Pæretrær med norske sorter blomstrer rikelig på våren og pærene kommer i september til alles nytelse.
 

En sommerfuglhage
I trikkesløyfa er det plantet en lund av 14 vårkorneller i fire ulike sorter. De blomstrer i gult tidlig på våren og får spiselige frukter på høsten. Dette er den første frukthagen med kornell i landet. Markdekkende stauder tiltrekker seg bier, humler og sommerfugler gjennom hele sommeren. Trikkesløyfa er i ferd med å bli et frodig parkpunkt ved inngangen til Ullevål hageby. John Colletts plass er blitt en ny, beplantet plass i hovedstaden. 

---
John Collets square is a triangular town square at the intersection of five streets. The tram stops here and creates a tram loop. The sunny situation on the plateau turns the square into a nice meeting place in front of the florist, the colonial shop, and the cafe in the old Ullevål Cinema. All old curb stone has been reused. “New” curb stones and gutters are also reused. Trees and shrubs are planted in small sizes. An architect-designed stage forms a central center point in the tram loop. In the tram loop, a grove of 14 cornelian cherry has been planted, and which bloom yellow in early spring, and bear edible fruit in autumn. Ground-covering perennials attract lots of bees, bumblebees, and butterflies throughout the summer. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Nordre Aker, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, bydel Nordre Aker v/Bent Gether-Rønning

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2016–2018

Areal/størrelse: 1,8 daa

Kostnad inkl. MVA: 9 mill. kr

Prosjektansvarlig: Rainer Stange MNLA

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sara Rönnås

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marie Momrak Selnesaunet MNLA, Thomas Werth, GuilhermeImprota, Ragnhild Momrak MNLA, Balèn Yousef MNLA, QixuanYang MNLA, Zhiyuan Liu, Annabel Danson, Maxwell Gitenstein MNLA og Long Ngoc Nguyen

Rådgivere/konsulenter: Structor Oslo AS, Zenisk AS og Holo & Holo AS

Anleggsgartner: Braathen landskap AS

Kunstner: Haugen Zohar AS

Arkitekt: Haugen Zohar AS

Dronninga landskap AS

  • P1080212
  • P1080222
  • P1080179
  • PARKSKILT 1
  • PARKSKILT 3

Liknende prosjekter