Sentralt i planen er å skape et godt og levende byliv, gjennom etableringen av syv stedsspesifikke allmenninger med en klar estetisk og kulturhistorisk identitet. Utviklingsplanen og allmenningene forbinder bykjernen med fjorden, utløpet av Akerselva, Sentralstasjonen og Operaen, og forener by og vann i tre sanselige elementer: koteringen, kanten og vannet. Ferdigstilte byrom i 2016 er Akerselv-allmenningen, Langkaia og Stasjonsallmenningen.

Akerselva er en grønn allmenning med store, forskjelligartede trær som tar opp igjen stemningen lenger oppe langs elva. Det er mulig å komme helt tett på vannet med nedtrapping av terrenget, og flatene kan brukes til opphold samt anløp for småbåter. Mellom de skrånende stiene er det etablert plantebed med lette trær og prydgress. Plante­bedene har sittekanter, slik at man alltid kan finne et oppholdssted med le. Valget av planter sikrer god variasjon, med bruk av både eviggrønne og løvfellende sorter med vakre høstfarger. Utvalgte grupper av trær blir belyst. Med forskjellige sprednings­grader skapes det både et vakkert skyggespill, samt at trekronene opplyses. Belysningen tilfører det rekreative området langs Akerselva et poetisk og romskapende element.

Langkaia fungerer som bindeledd mellom Opera-allmenningen og Festnings-allmenningen, og herfra har besøkende fri utsikt til Operaen. Området framstår som en lang promenade dekt med mørk asfalt og naturstein. Bakkelandskap med gress og benker inviterer til opphold langs promenaden.
I plantefeltene finnes furu, hvitpil, høye prydgress og flerårige urter som forsterker inntrykket av Langkaia som et havneområde. Plantene er hardføre og kan tåle forholdene – samtidig som de tilfører området en levende og skiftende flate. Liv og bevegelse i plantebedene gir en letthet og nærhet til den menneskelige skala i det store rommet. På betongkanten langs grøntbeltet er det montert benker i tre. Her har forbipasserende mulighet til å stoppe og nyte utsikten over til Operaen og havnen.

Stasjonsallmenningen skaper forbindelse mellom fjorden, Bjørvika og Oslos østre bydeler. Fra broen over jernbanetraseen blir man ledet ned mellom bebyggelsen i Barcode og ut til Oslofjorden. Vinkler og skrå flater skaper forskjellighet i rom. Noen steder bryter det grønne igjennom, og forsterker opplevelsen av en serie av mindre romligheter i den store allmenningen. Bygningskanter og nivåfor­skyvninger danner sitteplasser og stier. Integrert
i byrommets uttrykk ligger en sikksakk-bevegelse, tilrettelagt for rullestolbrukere, barnevogner og syklister. Med sin nord-sør gående orientering er Stasjonsallmenningen et spesielt oppholdssted for Oslofolket med utsikt over fjorden, solskinn, byliv og masse mennesker å se på.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Bjørvika Utvikling AS

Byggeår: 2012-2022

Prosjektperiode: 2005-2022

Areal/størrelse: 140 daa

Prosjektansvarlig: Stig L. Andersson MAA

Landskapsarkitekt: SLA Norge AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne Bruun Møller MAA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lise Vium MAA, Louise Fiil Hansen, Alexandra Vindfeld MDL

Rådgivere/konsulenter: Gehl Architects

Priser i konkurranser: 1. pris i konkurransen om Utviklingsplan for Oslo havn, 2005

SLA Norge AS

  • Akerselvanord_15_sla
  • Bjørvika
  • langkaia_Bjørvika Utvikling
  • Langkaia_BU
  • Langkaia_plan_SLA
  • Stasjonsallmenningen_bed_SLA
  • Stasjonsallmenningen_belegning
  • Stasjonsallmenningen_plan
  • aften2crop_iGuzzini
  • aften_iGuzzini

Liknende prosjekter