Nordseter skole er blitt utvidet fra å være ungdomsskole til å bli en 1-10 skole. Et viktig tema har vært trafikkhåndteringen.

Atkomstsonen er utformet med en trafikkøy i midten, med sagtannparkering for smidig av- og påstigning. En terrengmur mot Ekebergveien har optimalisert parkeringsplassen og adkomst til tilgrensende tennishall. Lekearealene innbyr til kreativ lek tilpasset de ulike alderstrinnene, og er organisert i åtte ulike miljøer; blant dem turnmiljø, tenåringsmiljø og skogsmiljø. Det er utformet et amfi i tilknytning til aktivitetsområdet for de eldste elevene i nord.

Amfiet bukter seg gjennom skolegården og tar opp en naturlig høydeforskjell, samtidig som det skaper fine sittemuligheter og blir en spennende møteplass, som henvender seg i flere retninger. Skogsområdet i nord er innlemmet i skolegården, og tilrettelagt med aktivitetsløype og sitteplasser. Uteområdet er planlagt med tanke på å tilrettelegge for alle, bl.a. gjennom valg av dekker og plassering av møbler.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: 20 300 m2

Kostnad inkl. MVA: 18.75 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Bø Øyasæter MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aud Jorunn Karlsen Hovda, Heidi Bø Øyasæter, Gabriele Kozderka Røkenes og Kjetil Espedal, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS, Lys og Varme AS, Bjerke Ventilasjon AS, ORAS AS

Entreprenør: Betonmast Oslo AS (m/underentreprenør grunnarbeider Reiersen Entreprenør AS)

Anleggsgartner: Vidar Østre AS

Underleverandører: CH Prosjekt AS

Kunstner: Kristin Bergaust (utendørs LED-skjerm), Johannes Høie (utendørs veggmaleri), Ruth Elisiv Ekeland (kunstutvalgets leder).

Arkitekt: Planforum arkitekter AS

Norconsult AS, Sandvika og Oslo

  • Nordseter skole2
  • Nordseter skole3
  • Nordseter skole4
  • Nordseter skole5
  • Nordseter skole6

Liknende prosjekter