Byåsen skole huser barneskole og Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, i tillegg til å være et kulturhus for nærmiljøet. I 2008 fikk skolen Trondheim kommunes byggeskikkpris.

Uteanlegget har blitt trukket spesielt frem. Skolegården skiller mellom rolige og aktive soner for å gi rom for ulike typer aktiviteter, og den er rikt utsmykket med kunst som elevene aktivt kan ta i bruk. Utearealene innbyr til fysisk utfoldelse, lek og spill, refleksjon og kontakt med naturen. Et historisk tun gir elevene kontakt med egen kultur og historie. Planene for skolens utearealer er utformet gjennom tett dialog med brukerne. Resultatet har blitt et helhetlig anlegg som fungerer godt både i og utenom skoletid.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Byåsen, Trondheim kommune

Oppdragsgiver: Teknobygg AS/Trondheim kommune, Trondheim Eiendom

Byggeår: 2008

Prosjektperiode: 2005 - 2008

Areal/størrelse: 15 daa skolegård, totalt 30 daa tomt

Kostnad inkl. MVA: ca. 8 millioner eks. grunnarbeid, VA og veganlegg

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS

Rådgivere/konsulenter: Harboe og Leganger (RIB), NTE AS (RIE og RIV), Asplan Viak AS (Veg og VA)

Entreprenør: Teknobygg AS

Anleggsgartner: Hageanlegg AS

Kunstner: Solfrid Mortensen og Eirik Gjedrem

Arkitekt: Madsø og Sveen Sivilarkitekter AS

Priser i konkurranser: Trondheim kommunes byggeskikkpris 2008

Asplan Viak AS, Trondheim

  • byasenskole09-02
  • byasenskole09-03
  • byasenskole09-04
  • byasenskole09-05
  • byasenskole09-06

Liknende prosjekter