Fauskanger barne- og ungdomsskole er dimensjonert for 350 elever. Det nye bygget erstatter et opprinnelig skoleanlegg fra 1975 som etter mange år med forfall ble besluttet revet til fordel for et nytt skole- og nærmiljøsenter.

Et stramt budsjett har begrenset omfanget av opparbeidede ute­arealer, men det er lagt vekt på å gjennomføre med høy kvalitet i de områder som bearbeides. Området har et typisk kystklima og er utsatt for mye nedbør og sterke vinder. Skolen er derfor planlagt med store, overdekkede uterom med god avskjerming.

De opprinnelige utearealene var inndelt i mange nivåer, med lite innbyrdes kontakt og høye murer mot naturområdene omkring. Det har vært stort fokus på å forbedre flyt og bevegelse i uteanlegget, og gjenopprette kontakten utover ved å trekke naturen inn. De gamle murene er delvis fjernet, og der de måtte beholdes er de påmontert klatretak. Hjertet i skolegården er det nye amfiet som binder øvre og nedre nivå sammen og tilfører et nytt lekeområde og samlingspunkt. Store geometriske former i granitt fungerer som møblering.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Askøy, Hordaland

Oppdragsgiver: Askøy kommune

Prosjektperiode: 2009-2013

Areal/størrelse: Ca. 13 200 m2 bearbeidet uteareal

Kostnad inkl. MVA: 5 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Nina Dybwad og Laila Iren Isene MNLA

Entreprenør: Sartor maskin AS

Anleggsgartner: Wikholm anleggsgartner AS

Arkitekt: Ola Roald AS

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Fauskanger2
  • Fauskanger3
  • Fauskanger4
  • Fauskanger5
  • Fauskanger6

Liknende prosjekter