Jåttå ligger sentralt mellom Stavanger og Sandnes med kort avstand til Sola flyplass. Området er definert som hovedutbyggingsområde i Stavanger kommune og skal ha høy boligtetthet. Det gamle kulturlandskapet ligger i skrånende terreng rundt Jåttåhaugen.

Gamle steingjerder med verdifull vegetasjon utgjør karakteristiske trekk i landskapet. Målet er å integrere eksisterende landskapsrom og landskapslinjer og å oppnå et «perfekt naboskap» i forhold til eksisterende bebyggelse. Planområdet er delt inn i flere mindre tun, såkalte «naboskapstun». Hvert tun fremstår som en sosial oversiktlig enhet som tilbyr forskjellige boligtyper.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Jåttå mellom Stavanger og Sandnes, Rogaland

Oppdragsgiver: Jåttå utbyggingsselskap AS og Skanska Bolig AS

Areal/størrelse: 190 daa, 600-800 boliger

Prosjektansvarlig: Tverrfaglig team fra Asplan Viak AS : Plan + Arkitektur + Landskap. Landskapsarkitekt og prosjektleder: Dipl.-Ing. Kristina Endler. Planlegger/sivilarkitekt: Helge Hillnhutter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristina Endler

Arkitekt: Mario Volkmann og Sarah Michels

Planstadium/type: Reguleringsplan

Annet: Reguleringsplanarbeid påbegynt, ferdig i 2007/2008

Asplan Viak AS, Stavanger

  • jattaost-2
  • jattaost-3

Liknende prosjekter