Utnyttelse av takflater som rekreasjonsarealer har ikke en lang historie i Norge, men er noe som blir stadig viktigere i en by som fortettes. Vestbyggets «femte fasade» svarer både på behovet for bio-diversitet og håndtering av regnvann, men også en ny bevissthet rundt folkehelse og en endring i hvordan man bruker offentlige rom.

Trening som gjennomgående element oppfordrer beboerne til å leve en aktiv livsstil, samt at det gjøres lett tilgjengelig. En smart romfordeling som respons til teknisk infrastruktur gjør at flere soner skapes over takets lengde. Vestbygget er unikt i taklandskapet på Bjørvika og takhagen er blitt byggets identitet.

Som en konsekvens av koronapandemien har verden sett drastiske endringer i hvordan vi bor i byer. Med stenging av offentlige bygg og kontorer, samt rekreasjonsområder, er Vest-byggets fokus på folkehelse blitt enda viktigere. Trening har en dokumentert positiv effekt både på fysisk og mental helse for urbane beboere, som kan bidra til høyere livskvalitet under pandemien.

English summary 

Utilization of roofs as recreational spaces does not have a long history in Norway but is becoming increasingly important as Oslo densifies. Vestbygget’s “fifth facade” responds to both the need for biodiversity and rainwater management, as well as a new awareness for public health and a shift in how we use public space. 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo, Bjørvika

Oppdragsgiver: Oslo S Utvikling

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2015–2019

Areal/størrelse: 70 meter lang takhage

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ashley Conn MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maxwell Gitenstein MNLA, Marius Skogvang

Entreprenør: Vedal AS

Anleggsgartner: Skaaret Landskap AS

Underleverandører: Tuftepark (treningsutstyr), Cyria og Extremis (møblering)

Arkitekt: A-Lab

Annet: Fotograf: Ivan Brodey og Tuftepark AS

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • Eufemias plass
  • Vestbygget 2
  • Vestbygget 3

Liknende prosjekter