Som del av Intercity-satsingen planlegges ny jernbanestrekning på Østfoldbanen i regi av Bane NOR. Utviklingen av Moss – som knutepunkt og med ny stasjon, en sentral del av planleggingen.

Hovedmålene i utviklingen av områdene rundt den nye stasjonen har vært å skape et funksjonelt, lettlest og kompakt knutepunkt, som både knytter seg til dagens sentrum og legger til rette for framtidig byutvikling rundt stasjonen. Knutepunktet skal fungere som del av byen fra den dagen stasjonen åpnes, og skal samtidig inngå i en ennå ikke fastlagt ny bystruktur. 

Utformingen av de nye byrommene rundt stasjonen er gjort med utgangspunkt i byøkologiske prinsipper. Vegetasjon, materialbruk og møblering skal styrke stedsidentitet og gi et bredt spekter av kvaliteter ved opphold, både for reisende og Moss bys beboere. Konseptet for beplantningen rommer et høyt antall insektsvennlige arter, sammenhengende og flersjiktede grøntstrukturer og et stort, innholdsrikt regnbed – med stauder, busker og trær. Ideen bak beplantningsplanen tar utgangspunkt i temaene «Kystklima/ kystvegetasjon i indre Oslofjord og lokale hager i Nyquistbyen», dvs gamle Moss sentrum. Materialbruken er valgt med tanke på at anlegget skal stå seg godt over tid. Videre skal de nye byrommene framstå som varierte og innholdsrike, til tross for de betydelige arealene de utgjør i Moss by.

Planene for knutepunktet strekker seg fra konsept og reguleringsplan til og med konkurransegrunnlag for bygging.

The plan for a new railway line on Østfoldbanen is part of the Intercity-connection. The new station in Moss and the hub development is central to the plan. The main goals in the development of the areas around the new station is to create a functional, easy-to-read and compact hub that connects to today’s city center and facilitates future urban development. The design is based on urban ecological principles. Special attention to the fact that vegetation, materials and furnishings will enhance location identity and provide a wide range of good experiences for travelers and the residents of Moss City.

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Moss, Akershus

Oppdragsgiver: Bane NOR

Byggeår: 2026

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: Ca. 15 daa (kjerneområde)

Prosjektansvarlig: Christina Hegge

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne Pollen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya, Hanne Pollen og Sajedeh Ahi, alle MNLA

Arkitekt: Stasjonsbygning og lysdesign: Sweco Architects AB 

Samarbeidspartnere: Sweco AS

Henning Larsen, Norge

  • IC-Moss-Planter-kollage_2-copy
  • IC-Moss-landskapsplan-justert
  • IC-Moss-Morning-light__ILLUSTRATION

Liknende prosjekter