Farsund torg fikk 2. premie i konkurransen «Norges beste uterom 2005»

Juryens begrunnelse:
«Prosjektet viser at også mindre kommuner har sett at kvalitet på lokalsamfunnets fysiske utforming har stor verdi. Farsund sentrum har fått en ny storstue, med scene på kaia og et nennsomt innpasset amfi i skråningen opp fra hovedgata. Torvet er godt løst ut fra noen kompliserte forutsetninger, så som gjennomgangstrafikk, store nivåforskjeller og uregelmessig form. Anlegget preges av solid materialbruk og et høyt håndverksmessig nivå på alle byggearbeider. Torvet har god tilgjengelighet på alle plan, er godt løst mot bygningene øverst på Torvet, har varierte sittegrupper som kan brukes ved skiftende vindretninger og har god tilknytning til sjøen».

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Farsund kommune

Byggeår: 2003-2004

Kostnad inkl. MVA: 6 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Arkitekt: Arne Åmland MNAL

Asplan Viak AS, Arendal

  • farsundtorg02
  • farsundtorg03

Liknende prosjekter