Boligprosjektet Marienfryd ligger i hjertet av Tidemannsparken på Ensjø. Sentralt i prosjektet er Narvesenbygget. Tidligere huset det Narvesen-konsernet, men ble ombygd til 81 leiligheter. 

I tilknytning til høyhuset består prosjektet av blokker på opp mot seks etasjer, arrangert rundt to sentrale gårdsrom.

Hjertet av Marienfryds bebyggelse er to store gårdsrom. Begge gårdsrommene er tilrettelagt med private hager, fellesområder og lek. Prosjektet har en gjennomført og nøktern bruk av belegg, med markeringer av hovedinnganger og de mer offentlige arealene i sør. Boligprosjektet har en grønn profil, med lokal håndtering av overvann
og private hager for alle beboere i 1. etasje. Felles­rommene er svært romslige, med gode solforhold. Det er lagt opp til felles lekeareal og grønne, bølgende plener for opphold.

  

 

 

Gårdsrommene er romslige og lyse med god plass for lek og opphold.

 

Det andre gårdsrommet, ferdigstilt 2015.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Oslo (Hasle)

Oppdragsgiver: Veidekke ASA

Byggeår: 2010-2015

Prosjektperiode: 2008-2014

Areal/størrelse: 23 daa

Kostnad inkl. MVA: 14 mill. kr

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona Ranvik og Pål Dixon Sandberg, begge MNLA

Entreprenør: Veidekke ASA

Arkitekt: LPO arkitekter as

Annet: Foto: Tove Lauluten 

bar bakke landskapsarkitekter as

  • Marienfryd2Tove Lauluten
  • Marienfryd4Tove Lauluten
  • Marienfryd3Tove Lauluten

Liknende prosjekter