I Stavangers østre bydel har et tidligere industri- og fabrikkområde blitt transformert til et bærekraftig, arkitektonisk og menneskelig boligkvartal. Boligprosjektet er utviklet av Helen & Hard AS og Kruse Smith Eiendom AS (Solon), og bygger på prinsippet om «Gaining by sharing».

Bærekraften kommer til syne i utviklingsprosessen hvor integrering, gjensidig tillitt og tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt, byggherre, kommune og brukere har vært avgjørende for utformingen. Gjenbrukte betongdragere, stålbjelker og deler av den tidligere hermetikkfabrikken har fått nytt liv som sittebenker, huskestativ og hus for restaurant. Den bratte Støperigata er omskapt til en grønn kvartalslekeplass og sosial møteplass som engasjerer menneskers sanser gjennom smak-, lukt-, lyd- og synsopplevelser. Området styrker ikke bare det menneskelige, men også det biologiske mangfoldet gjennom bl.a. bærbusker, urter og blomster. Lunheten i den bevarte fabrikkfasaden gjenspeiles i materialbruken i området; fra cortenstålkanter, trekasser, fargede møbler og trebelagt amfi, til gule oppmerksomhetsfelt, gummidekker og røde teglsteinsdekker i gårdsrommet. 

Belysningen har fått et rent uttrykk ved utplassering av få lysmaster med flere lyskilder på kvartalslekeplassen. Lyskildene framhever fabrikkfasaden, gangstien og oppholdsstedene.

Tilgjengelighet og flerbruk har vært et bærende prinsipp i utformingen av utearealene. Alle har tilgang til alle fellesarealer, både ute og inne. Gårdsrommet er et sentralt og trinnløst samlingssted som har fått demonstrert sin verdi under koronapandemien. Bilene er under bakken for å gi rom for grønne smau med tilgang til boligene og mer rom for lek og møteplasser. Høydeforskjellene i kvartalsleke­plassen har blitt en kvalitet i området, med ulike nivå for leke- og oppholdsareal, plassert langs en universelt utformet gangsti mellom Pedersgata og inngangspartiet til restauranten. Gårdsrommet, smauene, trappeforbindelsene og kvartalslekeplassen gir kompakte sosiale møtesteder og forbindelser med unike kvaliteter i et tett bysentrum.

---
Vindmøllebakken playground is situated in Storhaug in Stavanger. A steep old street has been transformed into a beautiful pathway with rooms on different levels as you walk down the street. There is a playing area and a nice café behind the preserved old factory facade on one side. The street is lush green with extensive plantings. All the elements together make up a nice atmosphere for dwelling. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2013–2020

Areal/størrelse: 5,6 daa

Kostnad inkl. MVA: 1,6 mill. kr (prosjektering)

Prosjektansvarlig: Gina Skogen, Multiconsult

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Svanur Larusson MNLA og Maja Milovanovic

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marit Mong Søreng MNLA, Svanur Larusson MNLA, Roar Sløgedal, Gina Skjørestad, Maja Milovanovic

Rådgivere/konsulenter: RIB–Sweco, RIE–Lyse og Sweco, RIVA–Sweco, RIVei–Multiconsult

Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør og Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Underleverandører: Klingsheim Planteskole, Ahlsell Norge, Skjæveland Cementstøperi, Velde Pukk, Lerang AS, Sandnes og Jærbetong, Grasrota Nordstein, Edlands Rørbøying, Optimera, Kompan, Glanta, Uniqa, Nola

Arkitekt: Ane Dahl, Helen & Hard AS

Annet: Foto Sindre Ellingsen

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • Vindmøllebakken-2---Ovenfra
  • Vindmøllebakken-3---Amfi-av-gjenbrukte-dragere
  • Vindmøllebakken-4---lekeareal-foran-fabrikkfasade

Liknende prosjekter